Šodien vārdadienu svin Magda, Magone, Mērija, rītdien - Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
toptitle

Forums

Tēmas nosaukums - MK noteikumu projekts par barotavām un piebarošanu - LASĪT VISIEM

Informācija

Šajā diskusijā piedalās 40 lietotāji. Komentāru skaits 10. Pēdējais viedoklis 05.12.2014. 16:24

Edgars Priedeslapa
Edgars Priedeslapa
Pēdējo reizi manīts 2023-09-25 16:09
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
24.09.2013. 21:13
2013.gada ___.novembrī Noteikumi Nr.
Rīgā (prot. Nr. .§)
„Kārtība, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana, un gadījumi, kad tā pieļaujama”
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
3.panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana, un gadījumus, kad tā pieļaujama.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu medību resursu apsaimniekošanu vienlaicīgi ar saimniecisko, sociālo un vides interešu ievērošanu.
3. Par savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku (turpmāk – dzīvnieku) piebarošanu atbildīgs medību tiesību lietotājs.
II. Gadījumi, kādos pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana
4. Dzīvnieku piebarošana pieļaujama smagos meteoroloģiskos apstākļos, kā arī gadījumos, kad dabiskā barība dzīvniekiem nav pieejama vai pieejama nepietiekamā apjomā un kvalitātē.
5. Dzīvnieku piebarošana citos gadījumos pieļaujama, lai apzināti ietekmētu dzīvnieku uzvedību, pārvietošanos un uzturēšanos noteiktās vietās ar mērķi mazināt postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, kā arī infrastruktūras un dabas aizsardzības objektiem.
III. Kārtība, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana
6. Dzīvnieku piebarošana veicama sekojošu veidu barotavās:
6.1. pārvietojamās dzīvnieku barotavās (dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez speciāli radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama bez to demontāžas vai sabojāšanas);
6.2. stacionārās dzīvnieku barotavās (dzīvnieku piebarošanai uzcelta vai ierīkota īpašas konstrukcijas barotava ar speciāli radītām palīgierīcēm, ar vai bez barības krātuves un kuras pārvietošana bez barotavas demontāžas vai sabojāšanas nav iespējama);
6.3. sāls laizītavās (vieta ar vai bez speciāli radītām palīgierīcēm, lai nodrošinātu dzīvniekus ar minerālsāļiem un mikroelementiem);
6.4. piebarošanas laucēs (kultūraugu sējumi, kuru ierīkošanas mērķis ir dzīvnieku piebarošana).
7. Sāls laizītavas uzskatāmas par patstāvīgām pārvietojamām dzīvnieku barotavām vai 6.1.un 6.2.punktos minēto barotavu elementiem.
8. Veģetācijas periodā piebarošanas vietās (barotavās) medīt aizliegts.
9. Barotavu izvietošana un ierīkošana veicama saskaņā ar šiem noteikumiem un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu.
10. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, uzņemoties atbildību par sekām, ir tiesīgs noteikt papildus nosacījumus dzīvnieku piebarošanai savā īpašumā vai valdījumā, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
11. Ierīkojot barotavas aizliegts bojāt augošus kokus. Augošus kokus drīkst izmantot tikai barotavu atbalstīšanai, lai nodrošinātu konstrukciju vertikālo stabilitāti, nodrošinot koku stumbru aizsardzību pret mizas bojājumiem.
12. Bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju barotavas aizliegts ierīkot vietās, kur to izveidošana var traucēt vai ierobežot ūdensteci, zemes apstrādi, tehnikas pārvietošanos, infrastruktūras objektu uzturēšanu vai ugunsapsardzības funkciju veikšanu.
Edgars Priedeslapa
Edgars Priedeslapa
Pēdējo reizi manīts 2023-09-25 16:09
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
24.09.2013. 21:13
13. Barotavas aizliegts ierīkot:
13.1. tuvāk par 100m no priežu un egļu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 5m augstumu, un apšu jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 10m augstumu, kā arī šajās audzēs;
13.2. uz meža ceļiem, dabiskajām brauktuvēm, nobrauktuvju galos un malās, uz apgriešanās laukumiem, uz grāvju atbērtnēm, grāvjos un uz stigām.
13.3. tuvāk par 100m no lauksaimniecības kultūrām un valsts nozīmes autoceļiem;
13.4. tuvāk par 500m no medību iecirkņa robežām;
13.5. tuvāk par 1000m no pilsētām un vietām, kur medīt aizliedz normatīvie akti.
14. Barotavās aizliegts izmantot stiklu, atklātu metālu un citus materiālus, kas var radīt dzīvnieku savainošanu.
15. Aizliegts izvietot bojātu, kodinātu, dzīvniekiem kaitīgu, kā arī nezināmas izcelsmes un kvalitātes barību.
16. Medību tiesību lietotājs seko barotavu sanitārajam stāvoklim. Epizootiju draudu gadījumos medību tiesību lietotājam ir saistoši atbildīgo dienestu norādījumu par barotavu ekspluatāciju.
17. Pēc barotavas ekspluatācijas beigām tās konstrukcijas utilizējamas un vieta sakārtojama atbilstoši iepriekšējam stāvoklim.
18. Barotavu, kuras neatbilst šiem noteikumiem, ekspluatācija jāpārtrauc un jāveic to utilizācija atbilstoši 17.punktā noteiktajam vai tās pārvietojamas līdz 2014.gada 1.novembrim.
IV. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V. Dombrovskis
Zemkopības ministre L. Straujuma
2013.08.05. 14:05
552
J.Bārs
67027554, Janis.Bars@zm.gov.lv
Laimonis Jukša
Laimonis Jukša
Pēdējo reizi manīts 2021-07-24 16:16
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
Atrašanās vieta: Kurzeme
Medību stāžs: ilgs
Aprīkojums: pamatīgs
Suņi: trīs
Medību trofejas: 1
24.09.2013. 22:00
Nu pastulbs tas raksts. Es savā privātīpašumā barošu kā gribēšu.
Slēpts
24.09.2013. 22:30
Un ko darīt ja graudi vai āboli vai kas cits "izbira"?
Slēpts
24.09.2013. 22:34
Sākās vijeboni, gaidu nakamos :D
Slēpts
24.09.2013. 23:00
Interesanti kas kalpoja kā motivācija lai radītu šito?
Edijs Majors
Edijs Majors
Pēdējo reizi manīts 2022-01-02 05:28
Lietotāja statuss: Lietotājs
Medību trofejas: 1
24.09.2013. 23:00
Šis interesants:
14. Barotavās aizliegts izmantot stiklu, atklātu metālu un citus materiālus, kas var radīt dzīvnieku savainošanu.
Mucas jāvāc nost? Un naglas galviņa dēlī arī ir atklāts metāls? "Citi materiāli"...?
Sanāk, ka turpmāk barotavas būs jātamborē vai jāmīca no mīklas. :)
Slēpts
24.09.2013. 23:16
Noapaļota mucas mala un iedzītas naglas galviņa laikam nevar radīt dzīvnieku savainošanu.
Tas laikam lai nebūtu piem. neatlocīti asie naglu gali un ja muca griezta uz pusēm tad griezuma vieta jāapstrādā tā lai tavas potenciālās pusdienas nesagriežas un ar gangrēnu nenomirst kaut kur biezoknī bet tieši lai palielinās viņu (potenciālo pusdienu) iespēja nonākt uz tavas plīts un pēc tam uz galda.
Edgars Kecs
Edgars Kecs
Pēdējo reizi manīts 2022-06-14 14:15
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Atrašanās vieta: Kaut kur Latgalē
Medību stāžs: Kas to jau zin cik tā stāža :)
Aprīkojums: Kaut kādi dzelži ir!!!
Suņi: Kaut kad būs!!!
Medību trofejas: 17
24.09.2013. 23:47
Jā pamazām pamazām viss kļūst jautrāks un jautrāks, kas tālāk sekos???
Kaspars Zjobra
Kaspars Zjobra
Pēdējo reizi manīts 2018-09-20 14:08
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Talsi
Aprīkojums: CZ 550, ИЖ-27, CZ 455 varmint evolution
25.09.2013. 07:59
"18. Barotavu, kuras neatbilst šiem noteikumiem, ekspluatācija jāpārtrauc un jāveic to utilizācija atbilstoši 17.punktā noteiktajam vai tās pārvietojamas līdz 2014.gada 1.novembrim."
nesapratu, kur pārvietot???