Šodien vārdadienu svin Marģers, Anastasija, rītdien - Armanda, Armands
toptitle

Forums

Tēmas nosaukums - Trauksme,trauksme,trauksme


Aivars Bundzens
Aivars Bundzens
Pēdējo reizi manīts 2024-03-14 00:16
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Mednieku organizācija: LMS
Atrašanās vieta: Saldus , Druva,Zvārde
Medību stāžs: no tāļā 1989.gada
Aprīkojums: sauer, krieghoff,banelli,gruening&elmiger ,anschutz, ,blaser R8
Suņi: viens boksers
19.02.2015. 21:57
...zaļie cilvēciņi jau Rīgā,precīzāk ministrijas gaiteņos. par šaušanu spriež atkritumu apsaimniekotāji un citi pilnīgi nekompetenti cilvēki. vēl ierosinājumus izsaka. Kam:
Aivars Bundzens
Pielikumi: 1 (81.0 kB)
----- Original Message -----
From: Latvijas Šaušanas Federācija
To: 'Mārkulīči'
Sent: Thursday, February 19, 2015 10:40 AM
Subject: FW: Par sagatavoto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" (termiņš viedokļa sniegšanai - 02.03.2015.)
Labdien. Lasiet un domājiet,vai tas der vai nē. Ttiecībā par medaļām; lielās maksā 11,00 mazās 5,00 Valēreijs.
From: Alda Šulca [mailto:Alda.Sulca@varam.gov.lv] On Behalf Of VARAM
Sent: Thursday, February 19, 2015 10:23 AM
To: pasts@em.gov.lv; lps; llpa@llpa.lv; akustikuapvieniba@gmail.com; latsaufed@inbox.lv
Cc: Dace Šatrovska
Subject: Par sagatavoto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" (termiņš viedokļa sniegšanai - 02.03.2015.)
Importance: High
19.02.2015. Nr. 2.1-15/1505
Ekonomikas ministrijai
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latvijas Lielo pilsētu asociācijai
Biedrībai "Latvijas Akustiķu apvienība"
Latvijas Šaušanas federācijai
Par MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""
Labdien,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbībā ar Veselības inspekciju ir sagatavojusi sākotnējo redakciju Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"", lai pilnveidotu regulējumu attiecībā uz sporta bāzu reģistrā reģistrētām:
1. autosporta un motosporta bāzēm, kurās iespējams nodrošināt treniņu procesu un sacensības autosporta un motosporta veidos, un kuras izvietotas ārā;
2. šautuvēm, kurās iespējams nodrošināt treniņu un apmācību procesu un sacensības, un kuras izvietotas ārpus telpām. Lūdzam profesionālo viedokli par projektā iekļautajiem kritērijiem attiecībā uz šautuvju darbību.
Izmaiņas ir sagatavotas, ievērojot iepriekšminēto objektu darbības specifiku un to izvietojumu dzīvojamās apbūves tuvumā. Lūdzam uzmanību pievērst piedāvātajiem nosacījumiem šādu objektu darbībai.
Vienlaicīgi informējam, ka projekts ir nosūtīts izvērtēšanai arī Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Automobiļu federācijas pārstāvjiem, kuri piedalījās diskusijās par trokšņa regulējuma pilnveidošanu attiecībā uz sporta bāzēm.
Lūdzam izvērtēt un sniegt viedokli par sagatavo Ministru kabineta noteikumu projektu līdz 2015.gada 2.martam, nosūtot to uz e-pasta adresi: dace.satrovska@varam.gov.lv
Ar cieņu
Dace Šatrovska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Vides aizsardzības departamenta direktores vietniece
Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
t.67026521
e-pasts: dace.satrovska@varam.gov.lv
Pēteris Pētersons
Pēdējo reizi manīts 2018-02-23 18:48
Lietotāja statuss: Lietotājs
Atrašanās vieta: Rīga,Saldus
Medību stāžs: 1.0
Aprīkojums: IZH 43 EM
Suņi: būs...
19.02.2015. 22:06
iespeejams ka atradiis kaadu lobeejamu shtelli, kaadam par labu...uzliks kaadu nodokliiti utt...
Aivars Bundzens
Aivars Bundzens
Pēdējo reizi manīts 2024-03-14 00:16
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Mednieku organizācija: LMS
Atrašanās vieta: Saldus , Druva,Zvārde
Medību stāžs: no tāļā 1989.gada
Aprīkojums: sauer, krieghoff,banelli,gruening&elmiger ,anschutz, ,blaser R8
Suņi: viens boksers
19.02.2015. 22:11
Projekts
2015.gada Noteikumi Nr.
Rīgā (prot. Nr. .§)
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par piesārņojumu”
18.1 panta trešo daļu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 16.nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt ar 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.6. LAeq,60 - trokšņa rādītājs, kas raksturo vienas stundas laikā radīto vides troksni.”
1.2. papildināt ar II.1 nodaļu šādā redakcijā:
„II.1 Ārā izvietotās autosporta un motosporta bāzes un šautuves (sporta bāze) radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana
15.1 Sporta bāzu reģistrā reģistrētām:
15.11. autosporta un motosporta bāzēm, kurās iespējams nodrošināt treniņu procesu un sacensības autosporta un motosporta veidos, (turpmāk – mototrases) un kuras izvietotas ārā, ievēro 2.pielikuma 2.punktā noteiktos vides trokšņa robežlielumus;
15.12. šautuvēm, kurās iespējams nodrošināt treniņu un apmācību procesu un sacensības, un kuras izvietotas ārpus telpām, ievēro šo noteikumu 2.pielikuma 3.tabulā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.
15.2 Pirms mototrases izveides, novērtējot plānotās darbības radīto troksni, ņem vērā šīs mototrases maksimālo noslogotību. Mototrases īpašnieks, izvērtējot mototrases noslogotību, izvērtē arī mototrases radītā trokšņa slodzi, nodrošinot atsevišķu motoierīču trokšņa līmeņa mērījumus.
15.3 Mototrases, kuras atrodas apdzīvotās vietās, mototrases īpašnieks vai valdītājs aprīko ar trokšņa monitoringa iekārtu. Trokšņa mērījumiem ar trokšņa monitoringa iekārtām nav nepieciešams ievērot šo noteikumu 11.punktā doto nosacījumu attiecībā uz akreditāciju. Trokšņa monitoringa iekārta atbilst šādām prasībām:
15.31. nodrošina nepārtrauktus trokšņa mērījumus mototrases darbības laikā;
15.32. automātiski mērā trokšņa robežlielumu pārsniegumus;
15.33. nodrošina atsevišķu motoierīču trokšņa līmeņa mērījumus;
15.34. ir testēta atbilstoši ražotāja nosacījumiem vismaz reizi divos gados.
15.4 Pirms šautuves izveides izvērtē plānotās darbības noslogotību (tai skaitā, šaušanas stendu skaitu, apmeklētāju skaitu), novērtējot plānotās darbības radīto troksni un iespējamos vides trokšņa robežlielumu pārsniegumus.
15.5 Mototrases īpašnieks vai valdītājs vai šautuves īpašnieks vai valdītājs katru gadu līdz 30.janvārim iesniedz pašvaldībā informāciju par plānoto sacensību grafiku. Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas plānotajā sacensību grafikā, mototrases īpašnieks vai valdītājs vai šautuves īpašnieks vai valdītājs vienu mēnesi pirms sacensībām iesniedz pašvaldībā informāciju par plānotajām izmaiņas sacensību grafikā un ievieto savā mājaslapā internetā. Pašvaldība plānoto sacensību grafiku ievieto attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā 5 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas.”
1.3. papildināt šo noteikumu 1.pielikumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
„4.1 Trokšņa rādītāju LAeq,60 novērtē vienas stundas periodā, izvēloties trokšņaināko stundu dienas periodā, un piemēro šādos gadījumos:
4.11. ārā izvietotas mototrases radītā vides trokšņa novērtēšanai;
4.12. ārā izvietotas šautuves radītā vides trokšņa novērtēšanai.”
1.4. izteikt šo noteikumu 2.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Vides trokšņa robežlielumi ārā izvietotajām mototrasēm1
Nr.p.k. Sporta treniņu un sacensību dienu skaits Individuālo dzīvojamo māju (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Jauktas centra un publiskās apbūves teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)
Aivars Bundzens
Aivars Bundzens
Pēdējo reizi manīts 2024-03-14 00:16
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Mednieku organizācija: LMS
Atrašanās vieta: Saldus , Druva,Zvārde
Medību stāžs: no tāļā 1989.gada
Aprīkojums: sauer, krieghoff,banelli,gruening&elmiger ,anschutz, ,blaser R8
Suņi: viens boksers
19.02.2015. 22:16
Nr.p.k. Sporta treniņu un sacensību dienu skaits Individuālo dzīvojamo māju (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Jauktas centra un publiskās apbūves teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)
LAeq, 60 (dB(A)) LAmax LAeq, 60 (dB(A)) LAmax
2.1. No 1 līdz 2 sporta treniņi nedēļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 60 70 65 75
2.2. No 3 līdz 5 sporta treniņi nedēļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 55 65 60 70
2.3. Līdz 8 sacensību dienām gadā no plkst. 9:00 līdz 18:00 ne vairāk kā divas viena otrai sekojošas nedēļas nogalēs 65 95 70 100
2.4. No 9 līdz 16 sacensību dienām gadā no plkst. 9:00 līdz 18:00 ne vairāk kā divas viena otrai sekojošās nedēļas nogalēs 60 90 65 95
Piezīme.
1 Trokšņa rādītāja LAeq, 60 novērtēšanai izmanto trokšņaināko vienas stundas periodu dienā.
1.5. papildināt šo noteikumu 2.pielikumu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:
„3. Vides trokšņa robežlielumi ārā izvietotajām šautuvēm1
Nr.p.k. Treniņu un sacensību dienu skaits2 Individuālo dzīvojamo māju (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Jauktas centra un publiskās apbūves teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)
LAeq, 60 (dB(A)) LAmax LAeq, 60 (dB(A)) LAmax
3.1. Treniņi un apmācības 55 70 65 75
3.2. Līdz 10 sacensību dienām gadā ar maksimālo šāvienu biežumu 1000/stundā, darbojoties visiem šautuves stendiem), ne vairāk kā divas viena otrai sekojošas nedēļas nogalēs 65 80 70 90
1 Trokšņa rādītāja LAeq, 60 novērtēšanai izmanto trokšņaināko vienas stundas periodu dienā.
2 Šautuves darbības laika ierobežojumi:
1. darba dienās - no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 (ar maksimālo darbības laiku ne vairāk kā 4 stundas);
2. sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (ar maksimālo darbības laiku ne vairāk kā 3 stundas).
Minētos šautuves darbības laika ierobežojumus var neievērot, ja šautuve atrodas vairāk nekā 1,5 km attālumā no dzīvojamās apbūves.
Šie nosacījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, ja persona uzbūvējusi dzīvojamo ēku pēc šautuves izveides.
Aivars Bundzens
Aivars Bundzens
Pēdējo reizi manīts 2024-03-14 00:16
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Mednieku organizācija: LMS
Atrašanās vieta: Saldus , Druva,Zvārde
Medību stāžs: no tāļā 1989.gada
Aprīkojums: sauer, krieghoff,banelli,gruening&elmiger ,anschutz, ,blaser R8
Suņi: viens boksers
19.02.2015. 22:18
vairāk nekā 1,5 km attālumā no dzīvojamās apbūves.
Šie nosacījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, ja persona uzbūvējusi dzīvojamo ēku pēc šautuves izveides.
4. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanas nosacījumi
4.1. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanā ievēro Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 1.pielikumā minēto vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes.
4.2. Vides trokšņa līmeņa atbilstību trokšņa robežlielumiem novērtē teritorijā, kura ietver dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku pagalmiem, kā arī 2 m attālumā no fasādes, kura ir visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai.
4.3. Novērtējot vides trokšņa robežlielumus, ņem vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto galveno (primāro) teritorijas izmantošanas veidu, kas atbilst attiecīgajai šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajai apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai.”
2. Noteikumu 15.3 punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.
3. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.maiju. Informāciju par plānotajām sacensībām mototrasēs un šautuvēs 2015.gadā iesniedz pašvaldībās līdz 2015.gada 15.maijam.
Ministru prezidents L.Straujuma
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs K.Gerhards
Iesniedzējs:
Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs K.Gerhards
Vīza: Valsts sekretārs G.Puķītis
16.02.2015. 16:20
897
D.Šatrovska
67026521, dace.satrovska@varam.gov.lv
Slēpts
19.02.2015. 22:24
LAeq, 60 (dB(A))LAmaxLAeq, 60 (dB(A))LAmax

ja šis ir tas ko es domāju, tad labs pirdiens ir tikpat skaļš :D
Aivars Bundzens
Aivars Bundzens
Pēdējo reizi manīts 2024-03-14 00:16
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Mednieku organizācija: LMS
Atrašanās vieta: Saldus , Druva,Zvārde
Medību stāžs: no tāļā 1989.gada
Aprīkojums: sauer, krieghoff,banelli,gruening&elmiger ,anschutz, ,blaser R8
Suņi: viens boksers
19.02.2015. 22:39
...nezin kāpēc nav pieminēta rokfestivālu aizliegšana, uguņošana pa svētkiem,vilcienu kustība u.t.t. skaļas izdarības. un ,ņemot vērā šā brīža situāciju par šaušanas lietām manuprāt ir jāspriež citām ministrijām,kuru pārraudzībā ir Valsts drošība. a te beibes par troksnīti redz" kompetentus viedokļus izsaka.varbūt Dacītei vajag tuvāk Donbasam pabraukties,tad normālu troksnīti dzirdēs. tad vēl Dacītei derētu zināt ,ka šautuvju apmeklētāji darba laikā strādā ,vienkārši strādā. arī viņai ir aldziņu sapelnījuši. šautuvi cilvēkī var apmeklēt savā brīvajā laikā -pēc darba,brīvdienās.
Gundars Geduss
Pēdējo reizi manīts 2015-11-29 20:00
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
Mednieku organizācija: SAB Mednis, LMS
Atrašanās vieta: Līvānu novads
Medību stāžs:
Aprīkojums: never enough guns
Suņi: somu- karēļu laika
Medību trofejas: 5
19.02.2015. 22:45
Kaut kāda hui*a!:@
Tikai jāpabrīnās par zaļajiem un jāpiebilst "Mēs dzīvojam viszaļākajā valstī pasaulē un visas citas valstis mūs tikai apskauž"
Uldis Spārns
Uldis Spārns
Pēdējo reizi manīts 2022-12-21 15:30
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
Atrašanās vieta: Liepājas raj.
Medību stāžs: No 1993g.
Aprīkojums: Benelli Comfort 12 kal.
Suņi: Latvijas Dzinējs brunčos, vārdā Gunta,
19.02.2015. 22:45
Projekts par klusinātājiem ieročiem, tagad šis projekts?!
Zaļie, kāda biznesa lobijs, ES glupi kopētas normas.
Visdrīzāk, ka ES normas, kas kāda biznesam izdevīgas, esam taču šogad Prezidentējošā valsts ES, kādam taču jāparāda,
ka esam priekšgalā, lai redzama gaisma tuneļa galā, ar nolaistām biksēm, muguru horizontāli,
varat mūsu Valstij brīvi caurkļūt!
Slēpts
19.02.2015. 22:46
rokfestivālu neaizliegs, jo paši autori tak tur vārtās