Šodien vārdadienu svin Mairita, Bernedīne, Biruta, rītdien - Lība, Emma
toptitle

Forums

Tēmas nosaukums - Valsts Kontroles ziņojums par līdzekļu izlietojumu MSAF


Andris Zariņš
Biedriba Medniekiem.lv
Andris Zariņš
Pēdējo reizi manīts 2023-05-21 09:30
Lietotāja statuss: Guru
Mednieku organizācija: Medniekiem.lv
Atrašanās vieta: Marupe
Medību stāžs: No 1989 gada
Aprīkojums: H&K 2000 SLB (30-06), Savage (223), IŽ 57
Suņi: Krievu Eiropas laika- Bārts, Latvijas Dzinējsuns Dārts Veiders
Medību trofejas: 93
22.07.2019. 18:36
. Medību saimniecības attīstības fonds
Revīzijā netika gūta pārliecība, ka salīdzinoši ierobežotais finansējums, kas pieejams Medību fondā, ir
izmantots pēc iespējas lietderīgāku un ekonomiski pamatotu projektu īstenošanai.
Finansējums pamatā tiek piešķirts izglītošanas un informēšanas pasākumiem medību jomā vieniem un
tiem pašiem projektu īstenotājiem, tajā skaitā gandrīz visiem Medību fonda konsultatīvās padomes
locekļu pārstāvēto biedrību/iestāžu projektiem.
Revīzijā secinājām, ka nav izveidots tāds kontroles mehānisms, kas nodrošina iespēju gūt pārliecību
par pieprasītā un izlietotā finansējuma pamatotību. Piemērotā prakse liecina par ik gadus zināma
finansējuma piešķiršanu noteiktām biedrībām, paļaujoties uz pašu biedrību ieskatiem par projektos
īstenojamo pasākumu skaitu un saturu, nevis skaidri noteiktām prioritātēm un izvērtētajām vajadzībām
konkrētajā gadā.
Vienīgi Medību fondā izlietotā finansējuma kontroli neveic Lauku atbalsta dienests, un šī funkcija ir
Zemkopības ministrijas pārziņā. Tomēr faktiski izdevumu kontrole netiek veikta, kas tika norādīts
jau 2011.gada Pētījumā. Fondu nosacījumi joprojām neparedz projektu īstenotājiem iesniegt
izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas, un nav arī paredzētas pārbaudes uz vietas pie projektu
īstenotājiem. Arī divos projekta īstenošanu pamatojošos dokumentos – noslēguma pārskatā un
izdevumu kopsavilkumā – sniegtā informācija nav pietiekama, lai gūtu pārliecību par izdevumu
pamatojumu un to atbilstību plānotajam.
Lai pārliecinātos par projektos attiecinātajiem izdevumiem, veicām pārbaudes uz vietas divās biedrībās
un secinājām, ka abām biedrībām pakalpojumu īstenošanu regulāri veic citi uzņēmumi, kuros šo
biedrību vadītāji ir arī valdes priekšsēdētāji. Vienā gadījumā šāds uzņēmums faktiski ir īstenojis
gandrīz visus projektus vairāku gadu garumā. Piemēram, 2017.gadā trim projektiem sniegti
pakalpojumi par 24 235 euro jeb 92% no kopējiem projektu pakalpojuma izdevumiem. Ņemot
vērā, ka par pakalpojumiem tiek sagatavoti tikai vispārīgi rēķini, nepievienojot pamatojošos
dokumentus, faktiskie izdevumi nav pārbaudāmi.
Atsevišķi ārpakalpojuma uzņēmuma rēķini arī rada šaubas par sniegtā pakalpojuma un tā summas
atbilstību, piemēram, komandējuma organizēšana vienam dalībniekam neatkarīgi no komandējuma
valsts un komandējuma dienu skaita vidēji izmaksā 800 euro, tostarp komandējuma izdevumi uz
Briseli vienai, divām vai trīs dienām bijuši 830 – 850 euro. Ņemot vērā piemēroto praksi, revidentu
ieskatā būtu nosakāmi papildu ierobežojumi projekta īstenotājam darboties kā starpniekiem, lai
nodrošinātu iespēju izsekot faktiskajiem izdevumiem.
Konstatētās neatbilstības biedrības iesniegtajā noslēguma pārskatā un norādītajos rēķinos, tajā skaitā,
par vienu pakalpojumu sagatavojot vairākus rēķinus, liecina par būtiskiem trūkumiem Zemkopības
ministrijas kontrolē un nepamatotu izdevumu apstiprināšanu.
Medību likums153 paredz, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami medījamo
dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības pasākumiem, medījamo dzīvnieku un to
populāciju zinātniskai izpētei, līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās un mednieku izglītošanai.
Medību saimniecības attīstības fonda padome izveidota ar mērķi nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu fonda
līdzekļu sadali un kontrolēt to izlietojumu atbilstoši Medību likumā noteiktajiem fonda līdzekļu
izmantošanas mērķiem.
Andris Zariņš
Biedriba Medniekiem.lv
Andris Zariņš
Pēdējo reizi manīts 2023-05-21 09:30
Lietotāja statuss: Guru
Mednieku organizācija: Medniekiem.lv
Atrašanās vieta: Marupe
Medību stāžs: No 1989 gada
Aprīkojums: H&K 2000 SLB (30-06), Savage (223), IŽ 57
Suņi: Krievu Eiropas laika- Bārts, Latvijas Dzinējsuns Dārts Veiders
Medību trofejas: 93
22.07.2019. 18:37
Pilnais teksts, sākot ar 68 lapaspusi http://www.lrvk.gov.lv/uploads...
Arnolds Karzons
Arnolds Karzons
Pēdējo reizi manīts 2023-05-31 19:49
Lietotāja statuss: Aktīvais lietotājs
28.07.2019. 11:19
Kāpēc gan mani tas nepārsteidz ?
Gatis Bināts
Pēdējo reizi manīts 2023-01-18 22:26
Lietotāja statuss: Jaunākais eksperts
28.07.2019. 22:54
Kāpēc gan mani tas nepārsteidz ?

:) :) :) :) :)