Šodien vārdadienu svin Magda, Magone, Mērija, rītdien - Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
toptitle

Privātuma politika

Lai pilnā mērā izmantotu portāla pakalpojumus, vispirms nepieciešams reģistrēties. Personīgā informācija, ko mums nodrošina Lietotājs, netiks nodota trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, kā arī netiks izmantota citiem nolūkiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Lietotāju. Mēs īstenojam daudzus drošības pasākumus, lai garantētu Lietotāja personīgās informācijas drošību, kad ievadāt vai nodrošināt mums savu personīgo informāciju vai arī kad piekļūstat savai personīgajai informācijai.

Portāls nepieprasa un nekādā veidā nepārbauda Lietotāja izvietoto datu atbilstību realitātei. Lietotājam aizliegts izmantot svešu personu datus. Pārkāpuma gadījumā visa šāda informācija tiks nekavējoties dzēsta un Lietotājam tiks liegta pieeja portālam.

Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju?

Vispārīgā informācija par jums var tikt izmantota arī periodiskai e-pasta ziņojumu nosūtīšanai, ja Lietotājs tam ir piekritis. Parasti mēs e-pastus nesūtām. Lietotājs jebkurā brīdī var atteikties no turpmākas mūsu e-pasta ziņojumu saņemšanas.

Lietotāja atbildība

Pirms izvietot jebkādus Jūsu personas datus mūsu portālā, Jums ir jāiepazīstas ar portāla darbību un jāizvērtē, vai tas Jums ir pieņemams. Piemēram, izvietojot portālā savas medību trofejas, kurās ir redzamas kādas personas, Jums iepriekš ir jānodrošina atļaujas saņemšana par šādas informācijas izvietošanu, pretējā gadījumā uz Jums gulsies atbildība par rīcību ar šo personu identificējošu datu apstrādi.

Vai mēs izmantojam sīkfailus?

Mēs izmantojam sīkfailus (cookies). Sīkfaili ir nelieli faili, kurus vietne vai tās pakalpojumu nodrošinātājs ievieto Lietotāja datora cietajā diskā, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu (ja to ļauj izdarīt jūsu datora personīgie iestatījumi). Šie faili dod iespēju vietnes vai pakalpojumu sniedzēja sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un iegaumēt noteiktu informāciju. Mēs izmantojam sīkfailus, lai tie palīdzētu mums Jūs identificēt, lai Jūs varētu izmantot mūsu sistēmu un tai pieslēgties. Ja Jūsu pārlūkprogrammā ir atslēgti sīkfaili (cookies), Jūs nevarēsiet pieslēgties mūsu sistēmai, lai to lietotu.

Mēs izmantojam dažādu ārējo pakalpojumu nodrošinātājus - trešās puses, kā piemēram, Google, Facebook, Twitter, kurām ir iespēja izvietot Jūsu datorā savus sīkfailus failus, lai nodrošinātu savus pakalpojumus. Ja Jums tas šķiet nepieņemami, tad Jūsu pārklūkprogramma nodrošina iespēju atslēgt sīkfailus.

Vai mēs atklājam kādu informāciju trešajām pusēm?

Mēs nepārdodam, netirgojam un citādi nenododam trešajām pusēm informāciju par Lietotājiem. Tas neattiecas uz trešajām pusēm, kuras palīdz mums pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni, veikt biznesa darbības vai apkalpot jūs, ja šīs puses piekrīt ievērot attiecīgās informācijas konfidencialitāti. Piemēram, mūsu sistēma ir izvietota uz trešajām personām piederoša hostinga servera. Tomēr mēs paturam tiesības izmantot dažu veidu informāciju gadījumos, kad uzskatām to par nepieciešamu, lai ievērotu likumu, lai realizētu mūsu vietnes politikas, vai arī lai sargātu mūsu vai kāda cita tiesības, īpašumu vai drošību.

Vispārīgā informācija, ar ko nevar personīgi identificēt ar Lietotāju, var tikt sniegta trešajām pusēm, lai to izmantotu statistikai, mārketingam un dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, Google Analytics pakalpojumam.

Trešo pušu saites

Reizēm varam izvietot savā tīmekļa vietnē saites uz trešo pušu produktiem vai pakalpojumiem. Šīs trešās puses darbojas atbilstoši savām, ar mums nesaistītām, Privātuma politikām. Līdz ar to mums nav atbildības un saistību attiecībā uz šo trešo pušu saturu un darbībām. Neskatoties uz to, mums ir svarīgs savas vietnes tēls, tādēļ mēs izskatīsim visas iespējamās sūdzības un ieteikumus par citu, ar mums saistītu, vietņu darbu.

Tiešsaistes režīmam paredzēta privātuma politika

Tiešsaistes režīmam paredzētā Privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kas apkopota mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā, un neattiecas uz bezsaistē ievākto informāciju.

Lietotāja piekrišana

Izmantojot mūsu vietni, Lietotājs piekrīt mūsu Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.

Izmaiņas privātuma politikā

Ja izlemsim veikt kādas izmaiņas spēkā esošajā Privātuma politikā, publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā sadaļā. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām. Sistēmas lietošana uzskatāma par apstākli, kas apliecina piekrišanu Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.

Kontakti

Ja Lietotājam ir radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma politiku, vai jautājumi vai priekšlikumi ir radušies saistībā ar Privātuma jautājumiem, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: info@medniekiem.lv