Šodien vārdadienu svin Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts, rītdien - Tamāra, Dziedra
toptitle

Noteikumi

Portāla medniekiem.lv lietošanas noteikumi

 1. Lietotie termini
  1. Portāls - portāls medniekiem.lv un visi ar to tehniski saistītie domeini un apakšdomeini.
  2. Lietotājs - persona, kura lieto Portālu gan kā reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts lietotājs. Portāla lietotājs ir fiziska persona.
  3. Autors - fiziska persona, kura saskaņā ar autortiesības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem uzskatāma par autoru mantisko tiesību īpašnieci vai blakus tiesību mantisko tiesību īpašnieci.
  4. Darījuma partneris - fiziska vai juridiska persona, kura sadarbojas ar Portālu uz līguma pamata.
 2. Vispārīgi noteikumi
  1. Portāla lietošana šī Līguma izpratnē nozīmē piekrišanu noteikumiem. Laika gaitā līguma noteikumi var mainīties, tomēr arī šajā gadījumā programmas lietotājam ir pienākums pastāvīgi sekot līdzi noteikumu izmaiņām. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, viņam nekavējoties ir jādzēš savs profils un jāpamet vietne. Gadījumos, ja tiks mainīti lietošanas noteikumi, paziņojums par to tiks nosūtīts katram lietotājam portāla iekšējās saziņas sistēmā.
  2. Portāla lietošana ir bezmaksas, bet portāls sniedz arī maksas pakalpojumus- tādus kā reklāmas izvietošana. Attiecībā uz maksas pakalpojumiem tiek slēgta atsevišķa rakstveida vienošanās. Portāls neatbild par Lietotāja par interneta pakalpojuma pieslēgumu un tā apmaksu.
  3. Portāls ir publisks. Publicējot jebkādu informāciju, lietotājs apzinās un piekrīt, ka to varēs redzēt neidentificējamas trešās personas.
  4. Portāla īpašnieki nepārdod informāciju par Portāla lietotājiem trešajām personām.
  5. Aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas datu iegūšanai no Portāla. Šādos gadījumos var tikt liegta pieeja sistēmai Portālam uz laiku vai pavisam. Šis noteikums neattiecas uz Portāla oficiālajiem sadarbības partneriem.
  6. Aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētas sistēmas, kas pārveido Portāla vizuālo izskatu, tai skaitā - reklāmu bloķētājus. Konstatējot neatļautu sistēmu izmantošanu, portāls ir tiesīgs dzēst lietotāja kontu.
  7. Gadījumos, ja lietotāja Interneta pakalpojumu sniedzējs kaut kādu iemeslu dēļ ir bloķējis piekļuvi Portāla mājas lapai, Lietotājam ir jāvēršas pie sava Interneta pakalpojumu sniedzēja, lai viņš šo problēmu novērš.
  8. Portālu atļauts lietot kā krietnam un rūpīgam saimniekam Civillikuma izpratnē, nav pieļaujamas atkāpes no normāla, parasta lietošanas principa. Nav atļauts izmantot jebkādus rīkus, lai ietekmētu tā pareizu darbību.
  9. Portālā aizliegts izvietot aizskarošu informāciju par citu lietotāju, kā arī tā izteiktajām domām vai izvietoto informāciju. Foruma dalībniekiem ir pienākums ievērot morāles un ētikas normas. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā portāla lietotājs ziņo foruma administrācijai par konstatēto pārkāpumu.
  10. Portālā nav atļauts izplatīt nepatiesu informāciju, nepatiesas ziņas, propagandu, tai skaitā par - Latvijas Republiku kā neizdevušos valsti.
 3. Autortiesības
  1. Izvietojot portālā informāciju, Lietotājam ir pienākums ievērot Autortiesības reglamentējošos normatīvos aktus. Ir aizliegts izvietot trešajām personām piederošus autortiesību objektus bez attiecīgas atļaujas (licences) saņemšanas. Par autortiesību pārkāpumu atbildīga ir persona, kura izvietojusi Portālā ar autortiesībām aizsargātu darbu. Vainīgā persona pasargās Portālu no jebkādiem no Autortiesībām izrietošajiem prasījumiem.
  2. Ņemot vērā, ka Portāls ir bezmaksas platforma, Portāls nemaksā Autoram par autordarba reproducēšanu un publiskošanu redzamu trešajām personām Portāla sistēmas ietvaros. Par Autora darbu var uzskatīt komentāru forumā, trofejas fotogrāfiju u.tml. Lai ievērotu šo noteikumu, publicējot ar autortiesībām aizsargātu darbu, Autors nodod Portālam bez atlīdzības Autora mantiskās tiesības uz Autora darbu. Autoram ir neierobežotas tiesības pašam darbu turpmāk lietot jebkādā veidā un jebkādā apmērā. Gadījumā, ja šis noteikums nav pieņemams, tad lūdzam savas domas, kā arī fotogrāfijas paturēt pie sevis un ar tām dalīties šaurā ģimenes lokā, bet portālā neko nepublicēt. Portāls nekādā veidā nelietos Autora darbus citādi, kā tikai Portāla iekšienē saskaņā ar portāla dzinēja programmas darbību.
  3. Portāls nodrošina Autora tiesības uz vārdu. Pie katra Autora ievietotā komentāra, trofejas vai cita autordarba tiek uzrādīts ievietotāja, proti, Autora vārds.
  4. Jebkāda informācijas pārpublicēšana no Portāla ir atļauta tikai ar Portāla rakstveidā izsniegtu atļauju (licenci), izņemot 3.nodaļas 2.punktā norādītajos gadījumos. Pārpublicējot informāciju, atsauce (un hipersaite interneta resursa gadījumā) uz Portālu ir obligāta. Atsauce noformējama tā, lai atsauces tekstā uzrādītos Portāla domeina pilns nosaukums, piemēram - medniekiem.lv.
  5. Lietotājam ir tiesības dalīties ar jebkuru Portāla saiti sociālajos tīklos un citās mājas lapās bez atsevišķa satura pārpublicēšanas. Šādā gadījumā atsevišķa atļauja nav nepieciešama.
 4. Fiziskas personas datu aizsardzība
  1. Portālā ir aizliegts izmantot citas personas datus.
  2. Portāls neiegūst datus no trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas. Šāda datu ieguve notiek, reģistrējot profilu caur Facebook, un šajā gadījumā Lietotājs pats nosaka, kādus datus Portālam nodot.
  3. Mēs rūpējamies par datu drošību, tāpēc personas dati, piemēram, parole, e-pasts tiek šifrēti datubāzes līmenī.
  4. Mēs nekad neprasām Lietotājam uzrādīt dokumentus, lai noskaidrotu iesniegto datu pareizību, tāpēc mēs nezinām un nevaram pārbaudīt, vai persona ir tā, ka par ko uzdodas.
  5. Visus datus, kas ir Portāla rīcībā, ir ievietojis pats Lietotājs ar savu aktīvu rīcību un piekrišanu.
  6. Portālā Lietotājam pašam ir iespējams mainīt privātuma uzstādījumus saskaņā ar Portāla aktuālo versiju. Privātuma aizsardzība var tikai palielināties, bet nevar samazināties.
  7. Ja Lietotājam ir radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma politiku, vai jautājumi vai priekšlikumi ir radušies saistībā ar Privātuma jautājumiem, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: support@medniekiem.lv

Pēdējās izmaiņas 26.03.2020.