Šodien vārdadienu svin Marianna, Ginters, Guntra, rītdien - Matīss, Modris, Mariss
toptitle

Lielais raksts

LMS: Par nakts redzamības tēmēkļu izmantošanu medībās


2012-09-26 11:46

Pēdējā laikā mednieku aprindās un tajā sabiedrības daļā, kas interesējas vai ir saistīta ar medībām, ir sākusies diskusija, saistībā ar iespējamiem grozījumiem Medību likumā, kas varētu atļaut atsevišķos gadījumos medībās izmantot nakts redzamības tēmēkļus. Viedokļu spektrs par šo līdzekļu izmantošanu ir visplašākais, no pilnīga nolieguma līdz absolūtam atbalstam un nakts redzamības tēmēkļu pasludināšanai teju vai brīnumu nūjiņas statusā, kas tūdaļ un nesāpīgi atrisinās gandrīz visas medību saimniecības problēmas. Šajā sakarā ir atskanējuši arī atsevišķu mednieku organizāciju pārstāvju pārmetumi, ka Latvijas Mednieku savienība, lūk, kavējot šī brīnumu līdzekļa ieviešanu, pretēji iepriekš norunātajam. Tādēļ vēlos informēt par šo Medību likuma iespējamo grozījumu tapšanas gaitu un izteikt LMS viedokli nakts tēmēkļu pielietojuma sakarā.

Doma par nakts redzamības tēmēkļu izmantošanu medībās, pirmo reizi izskanēja Medību likuma grozījumu darba grupā, kad tika diskutēts par iespējām samazināt meža cūku nodarītos postījumus lauksaimniecībai. Ideja par to, ka šis rīks būtu izmantojams arī Latvijā, guva atsaucību no lielākās daļas darba grupas dalībniekiem. Diemžēl vēlāk atsevišķi darba grupas dalībnieki šo ideju mēģināja izvērst krietni plašāk, mēģinot likuma grozījumos iestrādāt normu, kas paredzētu, ka nakts redzamības tēmēkļus drīkst izmantot visu to sugu medīšanai, kurām to neaizliedz Latvijai saistošie starptautiskie normatīvi, proti, arī lapsām, jenotsuņiem, Amerikas ūdelēm un pat ondatrām. Arguments bija tāds, ka jāatļauj viss, ko neaizliedz Eiropa. Pret šādu attieksmi iebilda daļa no darba grupas, t. sk. LMS. Diemžēl, laika trūkuma dēļ, darba grupas darbs tika pārtraukts, tā arī nepanākot reālu vienošanos un grozījumu projekts tika virzīts tālāk, starpministriju saskaņošanai. MK kārtības rullis nosaka veidu, kā ieinteresētās puses var sniegt savu atzinumu par likumprojekta saturu. No trīs Latvijas mednieku organizācijām vienīgi LMS pieteicās sniegt atzinumu par Medību likuma grozījumiem. Starpministriju sanāksmē pret nakts redzamības tēmēkļu pielietojuma paplašināšanu iebilda gan VARAM, gan Valsts Policija, Vides konsultatīvā padome, Pašvaldību savienība, VMD un LMS. Faktiski visas institūcijas un organizācijas, kas šajā sēdē piedalījās, izņemot Zemkopības ministriju. Tādēļ nekorekti ir pārmest LMS, šo grozījumu tālāku nevirzīšanu.

Gatavojot grozījumus normatīvajos aktos, it īpaši likumos, ir ārkārtīgi rūpīgi jāapsver šo grozījumu iespējamās sekas. Jāatceras, ka likumus un to grozījumus pieņem LR Saeima, līdz ar to grozījumu veikšanas process ir ilgs un smagnējs. Bez tam, katri grozījumi likumā var izsaukt arī pilnīgi neprognozējamas sekas, jo likums tiek atvērts un darba gaitā tur var parādīties jebkādi tai skaitā medību saimniecībai nevēlami labojumi. Tādēļ maksimāli jācenšas izstrādāt grozījumu redakciju, lai to nenāktos tuvākajā laikā atkal labot. Priekšlikums, atļaut medībās izmantot nakts redzamības tēmēkļus visu to sugu medīšanai, kurām to neaizliedz Eiropas regulējumi, ietver sevī vairākus ļoti būtiskus riskus:

  1. Medību likuma grozījumu projekts paredz, ka nelimitētos dzīvniekus zemes īpašnieks drīkstēs medīt, nereģistrējot medību iecirkni. Tas nozīmē, ka cilvēks, kuram īpašumā ir medībām atbilstoša platība var savā īpašumā izveidot barotavu un 365 dienas gadā medīt pie šīs barotavas ar karabīni, kas aprīkota ar nakts redzamības tēmēkli, sakot, ka šauj tikai lapsas un jenotsuņus. Kamēr šāds malumednieks nebūs pieķerts ar nelikumīgi nomedītu dzīvnieku, viņam neviens neko nevarēs padarīt. Savukārt, ja ar nakts tēmēkļiem drīkstēs medīt tikai meža cūkas, tad cilvēks, kurš ar šādu tēmēkli atradīsies platībās kur meža cūkas nedrīkst medīt vai bez meža cūku medību atļaujas, viņš automātiski kļūs par pārkāpēju.
  2. Jenotsuņi un Amerikas ūdeles ir visu gadu medījami nelimitētie dzīvnieki, kurus drīkst medīt arī publiskajos ūdeņos un to tauvas joslās. Iedomāsimies situāciju, kad medību iecirknim cauri tek upe, pa kuru septembrī, staltbriežu riesta laikā, vakarā vai naktī laivā brauc mednieks, bruņojies ar karabīni, kas aprīkota ar nakts redzamības tēmēkli, un uz jautājumu ko viņš tur dara, atbild, ka medī jenotsuņus un Amerikas ūdeles. Un atkal neviens šim malu medniekam neko nevar padarīt, kamēr viņš nebūs pieķerts aiz rokas ar nomedītu dzīvnieku.
  3. Bebri Eiropas Savienībā ir stingri aizsargājami dzīvnieki, kurus Latvijā ir atļauts medīt uz izņēmuma pamata. Atļaujot ar nakts redzamības tēmēkļiem medīt ondatras ir pilnīgi skaidrs, ka tādā veidā tiks šauti arī bebri. Tas draud ar skaidrošanos Eiropas Komisijai par to, ka Latvijā nav novērsti riski neatbilstošām bebru medībām.

Kādi ir iespējamie ieguvumi, paplašinot nakts redzamības tēmēkļu izmantošanu?

  1. Nedaudz palielinās iespējas diennakts tumšajā laikā nomedīt lapsas un jenotsuņus.
  2. Tiem, kuri vēlas nelikumīgi medīt, izmantojot nakts redzamības tēmēkļus, paveras krietni plašākas iespējas to darīt.

Loģiski, rodas jautājums, vai normālam medniekam tas viss ir vajadzīgs? Vai iespējamie ieguvumi atsver riskus? Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka nē. Lapsu un jenotsuņu apjoms, kas šādā veidā tiks nomedīts, vienalga būs niecīgs un nekādā veida neietekmēs šo sugu populāciju stāvokli. Argumenti par Amerikas ūdeļu un ondatru medīšanu vispār neiztur kritiku. Nakts redzamības tēmēkļi ir pietiekami dārgi, lai kāds tos liktu uz gludstobra ieroča tikai tādēļ, lai medītu šīs sugas. Savukārt nomedīt ūdeli vai ondatru ar vītņustobra ieroci, kurš būtu piemērots meža cūku medībām, ir vairāk kā apgrūtinoši.

Apsverot augstāk minētos apstākļus, kā arī pārrunājot šo jautājumu ar saviem biedriem, LMS uzskata, ka nakts tēmēkļu izmantošana Latvijā ir pieļaujama vienīgi medījot meža cūkas. Pārējo sugu (lapsu, jenotsuņu, Amerikas ūdeļu un ondatru) iekļaušana šajā sarakstā būtu uzskatāma par apzinātu „cauruma iestrādi” Medību likumā, kas pavērtu iespēju nelikumīgām darbībām un draudētu ar sankcijām no Eiropas Komisijas puses, kas skartu visus godprātīgos medniekus. Mums nav skaidrs, kādu iemeslu dēļ šādi grozījumi tiek virzīti. Vai tā ir vienkārši muļķība un reālās situācijas neizpratne jeb apzināta ļaunprātība? Tādēļ aicinām pieiet šim jautājumam ar visu nopietnību un vēlreiz izvērtēt vai iespējamie ieguvumi atsver potenciālos riskus.

 

Jānis Baumanis
LMS valdes priekšsēdētājs

 


Saistītie video:

 

Komentāri:

Arnis Puksts 2012-09-26 13:15

Nu ja, visi tā vien gaida, lai kaut ko mazliet atļauj un tad bariem vien metīsies pārkāpt. It kā tagad nevar pārkāpt.
Vels, mēs tiešām no verga domāšanas vaļā netiksim nekad?

Ivars Ozoliņš 2012-09-26 13:25

Interesanti:
"Diemžēl vēlāk atsevišķi darba grupas dalībnieki šo ideju mēģināja izvērst krietni plašāk, mēģinot likuma grozījumos iestrādāt normu, kas paredzētu, ka nakts redzamības tēmēkļus drīkst izmantot visu to sugu medīšanai, kurām to neaizliedz Latvijai saistošie starptautiskie normatīvi, proti, arī lapsām, jenotsuņiem, Amerikas ūdelēm un pat ondatrām. Arguments bija tāds, ka jāatļauj viss, ko neaizliedz Eiropa"

Cik saprotu atsevišķie darba grupas dalībieki, ka gribēja paplašināt pielietojumu bija tieši medniekiem.lv pārstāvji:) tad nu šajā resursāa arī publicējam nopēlumu:)
Man patīk arī forma - "pārrunājot šo jautājumu ar saviem biedriem, LMS uzskata,"
šito jau es krievu laikā dzirdēju, man liekas Brežņevs teica- "mēs apspriedāmies un ES nolēmu:)))"

Arnis Puksts 2012-09-26 13:41

Jā, tie bijām ARĪ mēs, kas piekrita tēzei, ka atļaujam visu, kas nav aizliegts! Tie nebijām tikai mēs.
Jā, mes esam demokrātiski un ļaujam izpausties ikvienam - par ko parasti saņemam neizpratni :) Bet, te vietā atcerēties hrestomātisko frāzi, ka: "Es nepiekrītu Tavam viedoklim, bet miršu par iespēju Tev to paust" (nu vai kaut kā tā).
Bet Nē, viedoklis šajā rakstā nav pienācīgi pamatots (pieļāvumi un puspatiesības ir slidens ceļš) un tādēļ šoreiz nekas cits neatliks, kā pierādīt, ka šajā rakstā paustās tēzes ir diezgan demagoģiskas.

Egils Līcis 2012-09-26 19:25

Mans skatījums par tiem 3 punktiem, kur LMS redz naktinieku pielietojuma risku:
1) daudzi mednieki tāpat jau sen medī ar nakts tēmekļiem, pārkāpjot likumu,-ātrais kronšteins-tēmeklis nost un pierādīt neko nevar. Ja zemes īpašnieks nodibinās medību iecirkni-, tad loģiski viņam būs cūku licenzes, kuras drīkst medīt cauru gadu.
2)cik ir medību iecirkņu, kuriem cauri tek upes, kuras riesta laikā pārpeld brieži? Neesmu ievērojis, ka kāds braukātu naktī laivā pa upi, cerībā nomedīt briedi. Tas būtu viens no neloģiskākajiem medību veidiem.
3)par ondatrām. Nu, ja kāds vēlas medīt viņas naktī ar nakts tēmekli, lai medī. Nu nebūs jau tā, ka uz to rēķina uzreiz šaus tik pa bebriem. Cik tad mums LV īsti to ondatru apmetņu ir?
Izskatās, ka LMS baidās no visa, pēc viņu domāšanas vajag vairāk aizliegt lai būtu vairāk ko pārkāpt.

Viesturs Šķibelis 2012-09-27 10:26

Biedrs Baumaņjānis ir ļoti kautrīgs un nerunā par galveno---
Problēma ir tā, ka labs nakts tēmeklis maksā tikpat cik laba karabīne.
Daudziem no mums maciņi ir plāni, bet līzings šajā virzienā vēl nedarbojas.
Gribot negribot būs tādi, kas var un tādi, kas nevar.
Tāpēc vēl lielāka izrunāšanās bija tad, kad atļāva karabīnes ar optiku.
Medības paliek aizvien dārgākas - sāpīgi, bet tāda ir dzīve.
@@@@@@@@@@@@
Jo modernāki ieroči, jo humānākas medibas - mazāk trenkā un moca lopiņus.
Dzīvnieku aizsadzībai ir limiti un medību termiņi.

Ivars Ozoliņš 2012-09-27 13:52

Viestur , domāju ka nē. Man liekas , ka šī pozīcija, neļaut lietot nakts optikas uz visiem zvēriem ko Eiropa neaizliedz, ir briežu trofejnieku lobijs. Ierobežojot nakts optikas ir iespējams panākt, ka mežos pa krēslu vai nakti ir mazāk mednieku. Jau šobrīd uz bauri šavieni notiek pašā nakts melnumā- es uzskatu, ka jau tagad nakts optikas uz bauri tiek pielietotas ļoti plaši. Un ja vēl aizliedz parastos lukturuus, tad pa naktīm būs vēl mazāk mednieku. Tēze par to ka bebri tiks iznīcināti un dēļ tā Eiropa mūs norās vispār neiztur kritiku :) Vismaz pagaidām vēl var , ja ļoti grib , sēdēt uz bebriem un gaidīt lapsu vai jenotu ar lukturi...

Andris Zariņš 2012-09-27 15:14

Personīgi es lieliski saprotu LMS bažas. Bet risinājumu esredzu citu. Nevis aizliegumu, kā panaceju, bet grūtāko un ilgtermiņā efektīvāko ceļu.

- mednieku izglītošanu
- pašu mednieku plašu iesaistīšanu medību kontroles procesā

Kā piemērs- problēma, ja Jūsu medību platību vidū ir individuāls medību iecirknis 1ha lielumā. Tajā katru nakti pie biešu čupas ar naktenieku sēž Jūsu kaimiņš, kurš svēti zvēr, ka gaida lapsu.

LMS variants šādu situāciju teorētiski izslēdz, jo naktenieki uz lapsu būs aizliegti.
Es savukārt uzskatu, ka šādā situācijā kaimiņš ir jāpieķer pie rokas (ar nelikumīgi nomedītu briedi piemēram) un jāsoda. Bet nedrīkst aizliegt iespēju citam kaimiņam patiešām sargāt savu vistu kūti ar naktinieku.

VNK negribu prezumēt, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir potenciāli nelieši un likuma pārkāpēji. Pārkāpēji ir jāķer un jāsoda, bet godīgiem pilsoņiem ir jādod iespēja izmantot tās iespējas ko mums dod Direktīvas rāmji!!

Juris Bērziņš sen. 2012-09-28 08:45

1) ŠIS: "Doma par nakts redzamības tēmēkļu izmantošanu medībās, pirmo reizi izskanēja Medību likuma grozījumu darba grupā, kad tika diskutēts par iespējām samazināt meža cūku nodarītos postījumus lauksaimniecībai." NAV TAISNĪBA! Doma konsekventi atļaut visu to, ko neaizliedz Eiropas direktīvas, izsprāga tajā brīdī, kad cien.Baumaņa k-gs lobēja savu vēlmi ieviest lokus, jo tie, redz neesot aizliegti! Tajā brīdī Barvika k-gs pateica skaidri un gaiši - ja jau argumenti ir neaizliegt to, ko neaizliedz direktīvas, tad esam konsekventi un atļaujam visu (ne tikai uz cūkām!), ko tās neaizliedz - darba grupa, kas ne visai sajūsminājās par lokiem, šo Barvika k-ga priekšlikumu uztvēra gandrīz ar ovācijām.
2) Likums tiek rakstīts likumpaklausīgiem pilsoņiem, jo likumnepaklausīgo rokās jau šobrīd atrodas pēc manām aplēsēm ap 2000 nakts redzamības tēmekļu, kas visticamāk putekļus plauktā nekrāj. Nez kāpēc ta dzīvnieku skaita dinamika vienalga iet stāvus gaisā.
3) Pietiek dzīvot paranojā un balstīties uz vispārinājumiem un pieņēmumiem - malīši ir jāķer - noķeriet un sodiet. Citādi nav tiesiski ierobežot godprātīgu mednieku tiesības, to pamatojot ar teorētiskām malumedību iespējām (skat 2)punktu.).

Juris Bērziņš sen. 2012-09-28 08:49

P.S. Ja nemaldos, tad šajā forumā aptaujā 72% bija nobalsojuši "PAR" nakts optikām. Savulaik par lokiem bija balsojuši krietni mazāk. Vai tiešām LMS biedri idejiski tik ļoti atšķiras no šī portāla lietotājiem vai ar cien.Basumaņa k-gs operē ar savu personīgo viedokli? Vai LMSā ir bijusi aptauja par vai pret lokiem Latvijā?

Juris Orinskis 2012-09-28 08:58

Katrs sevi cienošs brakonjērs jau ir sagādājis vismaz pirmās paaudzes naktenieku un atbilstošu lukturīti klāt.
Nav saprotams, kādu apsvērumu dēļ medniekiem tas tiek liegts. Īpaši situācijā, kad strauji palielinās vilku populācija, ar kuru brakonjēri jau nu necīnīsies gan.
Visskaistākās medības ir ar parastu optisko tēmekli un legālas, tāpēc dumji ir domāt, ka, atļaujot nakteniekus ierobežoti lietot, visi mednieki sāks šaut zvērus naktī un vairāk, kā pašlaik.

Arnis Puksts 2012-09-28 09:19

Uzmanību! Mednieki, kas atbalsta nakts optiku: nobalsojiet pie šā raksta.

http://mezi.lv/2012/09/medibas...

Juris Bērziņš sen. 2012-09-28 09:32

Tikpat dumji ir argumentēt loka medības kā feinu ģelu bez malīšu riskiem - loka cena nespēlē NEKO, jo katrs, kam rokas nav abas kreisās, spēj pagatavot pietiekamas jaudas loku un arī bultas - kurš tad izsekos šāvienus bez skaņas? Tādu klususmu kā loks, nespēj nodrošināt par izcilākie šāviena trokšņa slāpētāji. Pie tam, ņemot vērā laikmeta tehniskās iespējas, dzīvnieku žmurcīšana ar bultām ir atsevišķu ļaužu kaprīze/untums nevis humānisms un praktiska nepieciešamība! Un to absolūti nevar teikt par nakts optikām, kuras nodrošina skaidru mērķa atpazīšanu, izvērtēšanu, kā arī precīzu/humānu šāvienu teritorijās, kur postījumu radītāji barības meklējumos dodas vien melnā tumsā.

Arnis Puksts 2012-09-28 09:46

Juris B.sen patiesībā vienu interesantu niansi aizskāra - kā tad ir?
LMS'prāt - loka medības - tas ir super? Ar nepacietību gaidu viedokli, LMS viedoklis par loka medībām.
Tā kā šeit komentārus, iespējams, visi nelasa, būs jāveic "mārketinga aktivitātes" savādāk :))

Jānis Baumanis 2012-09-28 10:18

Atbilde A. Pukstam, A. Zariņam un Jurim Bērziņam sen. alias Jānim Bāram, kuram diemžēl pietrūkst drosmes vai amats neļauj komentēt ar savu vārdu:
1. Ja jau tiek pieminētas medības ar loku, par ko te apgalvo, ka darba grupa nebija sajūsmā, tad cik es spēju atcerēties no visiem darba grupas locekļiem (to skaits mainījās no 20-30) pret medībām ar loku bija ZM pārstāvis J. Bārs (kurš toties lobēja meža cūku medības mazajos iecirkņos un bez meža platības), dzīvnieku ētikas padome (bet ne personīgi tās pārstāve, kura beigās atzina, ka tāds vienkārši ir organizācijas balsojums, bet nevis viņas personīgais viedoklis) un medniekiem.lv. Pārējie bija par, līdz ar to nav nekāda pamata teikt, ka darba grupa nebija sajūsmā par lokiem (J. Bārs gan nav joprojām, tas tiesa). Šeit arī neiet runa par to vai kāds ir vai nav sajūsmā, bet gan par argumentāciju, kāpēc atļaut vai neļaut. Tiem, kuri nezin varu izstāstīt, ka medības ar loku ir atļautas 17 ES dalībvalstīs. Savukārt nakts redzamības tēmēkļu izmantošana medībās, cik man zināms, pagaidām nav atļauta nevienā ES dalībvalstī un nevienai sugai. Ja kādam ir cita informācija, labprāt to uzzinātu.
2. Savukārt, runājot par to, ka malumednieku rīcības atvieglošanai, speciāli ir jāietrādā caurums likumā, bet pēc tam viņi ir jāķer, gribu atcerēties labu krievu teicienu: tūrists tāpēc arī ir tūrists, ka no sākuma sev rada grūtības, lai pēc tam tās varonīgi pārvarētu (aptuvens tulkojums no krievu val.). Nez kāpēc kaut kā nav dzirdēts, ka šie lielie ķērāji kaut ko būtu noķēruši. Savukārt tās institūcijas, kas ar šo jautājumu nodarbojas ikdienā (VP un VMD) gan reāli apzinās, kādas problēmas tas radīs.
3. Pēdējo pāris mēnešu laikā, vadot seminārus medniekiem esmu bijis vairāk kā 10 vietās Latvijā un runājis ar vairāk kā 400 medniekiem. Tai skaitā gandrīz visās vietās esam runājuši arī par gaidāmajiem Medību likuma grozījumiem. No šiem klātesošajiem neviens (uzsveru - NEVIENS) mednieks klātienē neatbalstīja nakts tēmēkļu izmantošanu citu sugu medīšanai,kā vienīgi meža cūkām. Es tomēr vairāk paļaujos uz reālu kontaktu ar cilvēku, nevis anonīmu aptauju internetā, kuru piedevām organizē tie, kuri paši šo ideju atbalsta.
Šis ir mans personīgais viedoklis (atšķirībā no viedokļa par nakts redzamības tēmēkļu izmantošanu medībās, kas ir oficiālais LMS viedoklis, saskaņots nacionālajā apdomē un valdē).

Arnis Puksts 2012-09-28 10:51

Baumaņa kungs - es seminārus neesmu organizējis, bet arī runājot ar reāliem cilvēkiem (visai daudz), man kā reizi ir pretēji viedokļi - lielākotiesu visi atbalsta nakts tēmekļus uz visu, uz ko vien var. Tātad, ļoti pretēji tie viedokļi un mūsu individuālās pieredzes, kas liecina, ka uz šādiem viedokļiem atsaukties nevajadzētu. :)

Bet būtiskākais - jau šodien, tagad, uz rokām ir ļoti daudz nakts tēmekļi, ļoti daudz nakts redzamības sistēmu, kas par "nakts tēmekli" pārvērš jebkuru (cik necik kvalitatīvu) dienas tēmekli. De facto, tos jau lieto un medī. Tātad, formālais aizliegums pašreiz - ir kaķim zem astes. Jeb precīzāk, pierāda to, ka kontrolējošās institūcijas nespēj konkrolēt pat tagad, kad aizliegums ir totāls - godīgi sakot, tas nebūt neliecina par to, ka šo institūciju viedoklis būtu pareizākais (protams, ja jau tagad, kad ir totāls aizliegums nevar kontrolēt, tad vēl jo mazāk varēs tad, kad atļaus). Turpināsim audzēt tiesisko nihilismu, aizliedzot visu? Bet apzinoties, ka "aizliegtā" izmantošana ir masveidīga parādība? Atļausim uz cūkām, ar apziņu, ka tāpat nevar kontrolēt? Tāds diezgan neviennozīmīgs tas viedoklis...

Visbeidzot, ir taču zināms, ka nakts optikas izmantošana būs reglamentēta arī MK noteikumos - pēc ieceres, būs medību pārskatā vieta, kur skaidri un gaiši būs jānorāda, kad, uz ko (sugas) tiks/tiek izmantots nakts tēmeklis.
Baumaņa kungs, Jums taču ir zināms, ka tāda iecere par MK noteikumiem ir?
Vai kāds var atrasties ar šādu pārskatu, ieroci, kurš aprīkots ar nakts optiku, piemēram, pie nomedīta brieža vai bebra? Laikam taču NEVAR, vai ne? Lūk, šeit arī parādās iespējas kontrolējošajām institūcijām kontrolēt - pārskatam, aprīkojumam un nomedījumam ir jāatbilst. Man vismaz šķiet, ka kontrole šādā gadījumā kā reizi tiktu atvieglota.

Respketīvi, patiesībā atļaujot nakts optikas un reglamentējot viņu izmantošanu, kontroles iespējas kā reizi pieaugs un apgalvot pretējo ir tīrākā demogoģija. Un vēl! Naktī (diennakts tumšajā laikā) medības ir atļautas tikai no paaugstinājuma! Attiecīgi, vazāties ar lietošanai sagatavotu ieroci, kuram ir nakts optika briežu baura vietās nez vai būtu attaisnojama.

Pieminētais hrestomātikais piemērs Nr.1. (tas, kurš rakstā) - kurš liedz kontrolējošām institūcijām, saņemot ziņas par kāda objekta (privātīpašnieka īpašuma) augsto risku malumedību sakarā, veikt attiecīgā objekta "izstrādi"? Tas, protams, prasa pacelt savas pakaļas, bet - tāda nu ir kontroles dienestu amatpersonu amata specifika...un protams, tas jādara ir tiesiskā kārtībā, jo pretējā gadījumā - privātīpašniekam ir visas tiesības to pašu nakts optiku izmantot ne vairs medībām, bet sava īpašuma aizsardzībai pret prettiesisku rīcību...

Visbeidzot - mani neinteresē Eiropas pieredze. Mani interesē Latvija, mūsu tautas un mednieku nākotne - un, ja reiz nakts optika Eiropā kaut kādā mērā ir atļauta, tad neredzu ne mazāko iemeslu atteikties no šo tiesību izmantošanas pilnā mērā.

Pilnīgi pretēji - loka medību sakarā. Un - ja reiz tā, tad gribētos tomēr arī LMS oficiālo viedokli par loka medībām. Kā nekā, brīdī, kad tika lauzti šķēpi, LMS'a vēl nebija! Tātad, kāds ir LMS oficiālais viedoklis loka medību sakarā? Kaut kā negribu ticēt, ka tas ir viennozīmīgs par :)

Laimonis Jukša 2012-09-28 11:20

Arnim +100 . Ierakstam likumā ar trekniem burtiem , ka naktenieks jāieraksta medību pārskatā un TIKAI no paaugstinājuma. Ja noķer ar kaķaci uzstobra pie zemes - maliķis. Naktī nekādas vazāšanās pa laukiem ar nakteniekiem , nekādas laivas uz bauri un ondatras:))

Juris Bērziņš sen. 2012-09-28 11:29

Paldies, Arni! Atbildēji manā vietā, aš vārdu no mutes izņēmi. :)

Egils Līcis 2012-09-29 08:21

Laimonim J. Medības ar naktinieku, protams, tikai no paaugstinājuma. Bet pēc medībām ar plinti un naktinieku uz tā vēl ir jāaiziet līdz auto. Un to jau var traktēt kā vazāšanos apkārt ar nakts tēmekli.

Egils Līcis 2012-09-29 08:28

LMS ātri ar J. Baumaņa un J. Kļaviņa palīdzību nolobēja loku medības. Bet iestājās pret nakts tēmekļiem visām atļautajām sugām(kuru lietotāju būtu daudz, daudz vairāk kā loku mednieku). Viņu vājie argumenti neiztur nekādu kritiku.

Laimonis Jukša 2012-09-29 22:25

Egilam. Ja var atļauties nopirkt naktenieku, tad jāpiepērk arī ātri noņemamie kronšteini. Knikš noņēmi, ieliki somiņā un dodies uz mašīnu. Tas tik un vienīgi drošības dēļ.


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Laima slimība suņiem

Laima slimība suņiem

Pavasaris tuvojas straujiem soļiem un līdz ar to ir pamodies viens no lielākajiem draudiem mūsu mīluļiem- ērces. Vairāk par pašu ērces..

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.