Šodien vārdadienu svin Zelma, Zemgus, Virma, rītdien - Dzelde, Zenta, Zelda
toptitle

Lielais raksts

Medību tiesību nomas līgumu termiņš tiks pagarināts uz laiku līdz 30 gadiem


2013-10-22 11:23

Jānis Baumanis

21. oktobrī AS LVM organizēja darba sanāksmi, kurā piedalījās Latvijas Mednieku savienības, LATMA, VMD un Zemkopības ministrijas pārtāvji. Sanāksmes galvenā tēma bija par medību tiesību nomas līgumiem, to darbības termiņu, LVM un medniekus pārstāvošo organizāciju memorandu par savstarpējo sadarbību medījamo dzīvnieku postījumu novēršanā, kā arī par kārtību, kādā AS LVM slēdz līgumus par brīvajām medību platībām.

AS LVM pārstāvji apstiprināja, ka turpmāk medību tiesību nomas līgumi, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, tiks slēgti uz laiku līdz 30 gadiem. Tas ir liels solis uz priekšu ilgtspējīgas medību saimniecības veidošanā. Latvijas Mednieku savienība cer, ka šādi, ilgtermiņa līgumi veicinās medniekos saimnieka apziņu un ļaus turpmāk pareizāk veidot un apsaimniekot medību iecirkņus, ņemot vērā ne tikai īstermiņa mednieku intereses, bet arī respektējot citas saimniecības nozares. Uzskatu, ka šāda pretimnākšana no LVM puses nevar būt vienpusēja, tādēļ medniekiem ir jādomā, kā turpmāk organizēt medības savā iecirknī, lai iespēju robežās samazinātu postījumu riskus citām saimniecības nozarēm. Līgumu pārslēgšana uz jauno 30 gadu termiņu notiks pakāpeniski. Vispirms tiks pārslēgti tie medību tiesību nomas līgumi, kuriem beidzas darbības termiņš, kā arī tie, kur līgums jāpārslēdz jo mainījusies medību iecirkņa platība.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar AS LVM izstrādāto kārtību, turpmāk, slēdzot līgumus par brīvajām medību platībām, priekšroku dot tiem medību iecirkņiem, kuri piekļaujas brīvajai platībai. Latvijas Mednieku savienība izteica atbalstu šādai kārtībai, jo šādā veidā tiek samazināta medību platību sadrumstalotība. Šobrīd nereti ir sastopami tādi gadījumi, kad ir izsolītas nelielas medību platības, kurās medību tiesības iegūst kāds pilnīgi jauns medību tiesību lietotājs. Šādos gadījumos pilnvērtīgu medību iecirkni nav iespējams izveidot un medīšana iespējama vienīgi uz sadrbības līguma pamata. Tuvākajā laikā Latvijas Mednieku savienība, sadarbībā ar AS LVM sagatavos kritērijus, pēc kuriem vadīties, izvērtējot to, kuram piegulošajam medību tiesību lietotājam (ja tādi ir vairāki) ir priekšroka uz brīvo platību.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja arī AS LVM un medniekus pārstāvošo organizāciju parakstīto Memorandu par sadarbību medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novēršanā. Tika diskutēts par turpmāko AS LVM rīcību postījumu apsekošanā, pasākumiem, kas novērš vai samazina postījumu riskus, kā arī informācijas apriti par postījumiem starp meža apsaimniekotāju un medību tiesību lietotāju.

Latvijas Mednieku savienību šajā sanāksmē pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis. Sanāksme notika lietišķā un pozitīvā gaisotnē. Galvenais sanāksmes dalībnieku mērķis bija uzlabot sadarbību starp meža apsaimniekotājiem un medniekiem, kā arī novērst līdzšinējā darbībā konstatētos trūkumus.

Komentāri:

Ģirts Baķis 2013-10-23 11:15

Super ! Var domāt par ilgspējīgu saimniekošanu, nevis vienas dienas saimniekošanu. "Cepuri nost" Latvijas valsts mežam, vajadzētu arī šādu sadarbības modeli ar Rigas mežiem un lielākām firmām kuru īpašumā ir varāk meža. Jo kā ir zināms ne visi meža īpasnieki ir tikk atbildīgi kā LVM.

Andris Zariņš 2013-10-25 10:12

Cik zinu tad MIB (Meža īpašnieku biedrība) arī apsver pārņemt labu praksi no LVM

Māris Bērziņš 2013-10-31 13:50

Protams tas ir pozitīvi. Taču nedomājiet, ka pīrāgs būs par velti, gan jau līgumus pārslēdzot parādīsies papildus punkti par pienākumiem un sankcijām.

Lauris Galiņš 2013-12-05 23:03

VMD var radīt būtiskus zaudējumu valstij ja turpinās ignorēt zemes īpašnieku tiesības atttiecībā uz medību tiesību izmantošanu.

VMD (valsts meža dienests) pilnībā ignorē zemes īpašnieku medību tiesības, pretēji civillikumā noteiktajam, VMD uzskata ka zemes īpašnieks zaudē jebkādas tiesības noteikt kas viņa zemē medīs ja ir noslēdzis medību nomas līgumu ar mednieku kolektīvu, ar līguma noslēgšanu VMD uzskata ka zemes īpašniekam vispār vairs nav tiesību aizliegt savā zemē medības kamēr līgums nav lauzts tiesā (kas ir apmēram 4 gadi + tiesāšanās izdevumi) , VMD ieskatā ar līguma noslēgšanas brīdi zemes īpašnieks vairs nav šo tiesību pārvaldītājs līdz līguma lauzšanai.

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa medību nomas līgumu saturiski ir patapinājuma līgumi, neiedziinoties līguma saturos līdz šim šādu VMD rīcību arī akceptējušas zemākas instances Tiesas, tomēr nesen Senāts ir lēmis savādāk.

No senāta sprieduma izriet,ka perspektīvā VMD attieksme ignorējot Zemes īpašnieka tiesības var super dārgi izmaksāt valstij, ja zemes īpašnieki sāks sniegt prasības ECT par viņa īpašumtiesību prettiesiku izmantošanu un viņam piekrītošo imperatīvo tiesību (medību tiesību) ierobežošanu (faktiski izmantojuma liegumu).

Spēkā stājies Senāta spriedums kurā atgādināts ka tieši zemes īpašniekam ir imperatīvas tiesības uz medību tiesībām. Zemes īpašnieka norādījumi saistībā ar medību aizliegumu ir obligāti VMD (Valsts meža dienestam) no kā izriet ka tie ir nekavējoties izpildāmi neatkarīgi no tā vai ir spēkā līgums vai nav jo zemes īpašnieks ir tiesību valdītājs pat tad ja ir noslēgts patapnājuma līgums.


Spriedums publiski vēl nav pieejams, bet ir spēkā stājies.

Augstākās Tiesas senāta 2013.gada 28.novembra spriedums SKC-295/2013 civillietā C23057310 par medību nomas līguma strīdu, gadījumos, kad medību tiesību izmantošana ir nodota bez atlīdzības .

No sprieduma izriet , ka neatkarīgi no tā kāds ir līguma nosaukums (nomas vai patapinājuma) līgums jātulko saturiski, konkrētajā situācijā medību tiesības ir nodotas bez atlīdzības līdz ar to medību tiesības uzskatāms par patapinātām nevis iznomātām, Saskaņā ar Civilikuma normām patapinājuma devējs (atšķirībā no nomas gadījuma) vienpusēji var atprasīt lietu jebkurā laikā, kā arī viņš ir šīs lietas valdītājs pat patapinājuma līguma darbības laikā jo patapinājuma ņēmējs ir tikai lietas turētājs nevis valdītājs (kā tas atšķirībā no patapinājuma ir nomas gadījumā), no kā izriet ka neatkarīgi no tā kāds ir līguma nosaukums, ja medību tiesības nodotas bez maksas tas tulkojams kā patapinājums, no kā izriet ka Meža dienestam ir pienākums klausīt patapinājuma devēja (zemes īpašnieka) gribu neatkarīgi no tā vai līgums ir lauzts vai nav lauzts tiesā.

Vēl viena nianse kas varētu būt svarīga, - tikai zemes īpašniekam ir imperatīva tiesība saskaņā ar CL 935 panta 2 daļu aizliegt medības savā zemē, neatkarīgi no tā vai ir spēkā līgums vai nav, un pat neatkarīgi no tā vai tas ir nomas vai patapinājuma līgums.

Ceru ka Jums inormācija noderēs turpmāk slēdzot līgumus par medībām, ja ir interese saņemt spriedumu pilnībā rakstiet uz epastu - multibos@inbox.lv


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.

Lietotājiem turpmāk iespējams slēpt savus datus "ārpasaulei"

Lietotājiem turpmāk iespējams slēpt savus datus "ārpasaulei"

Sekojot modes tendencēm datu aizsardzības jomā, kā arī respektējot Vislatvijas mednieku portālā reģistrēto lietotāju iespēju..