Šodien vārdadienu svin Marianna, Ginters, Guntra, rītdien - Matīss, Modris, Mariss
toptitle

Lielais raksts

Par lielāko pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2013./2014. gada medību sezonā


2013-07-09 19:49

Pamatojoties uz Medību likuma divdesmito pantu, Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.113 “Medību noteikumu” (turpmāk Medību noteikumi) 3.1.8. apakšpunktu, Vilku aizsardzības plānu (21.11.2008. Vides ministra rīkojums Nr. 394) un Zemkopības ministrijas 23.01.2008. apstiprināto kārtību Nr. 3 “Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika”, sākotnēji nosaku lielāko pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2013./2014. gada medību sezonai - 200 (divi simti) dzīvnieku. Lai vienlaikus nodrošinātu Medību likuma sestā panta izpildi un nepalielinātu zaudējumu risku, ko vilku nodarītie postījumi varētu radīt lauksaimniecībai, paturu tiesības lielāko pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu palielināt pēc tam, kad sākotnējais apjoms būs izpildīts, kā ari noteikt lielākā pieļaujamā vilku nomedīšanas apjoma sadali pa virsmežniecību kontrolējamām teritorijām, sākot ar 2014.gada 2.janvāri.

Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms un pamatojoties uz Medību noteikumu 8., 9., 11., 14.2., 15., 19., 20., 27., 28., 29.1., 29.8., 29.9. un 29.15. punktu, uzdodu:

1. Virsmežziņiem:

nodrošināt virsmežniecību inženieru medību jautājumos, vecāko medību inspektoru, vecāko mežziņu, mežziņu, biroju darbinieku, kā arī mednieku formējumu vadītāju iepazīstināšanu ar šo rīkojumu;

organizēt informācijas apmaiņu ar medību tiesību lietotāju tā, lai mednieki pirms medību uzsākšanas saskaņā ar minētajiem Medību noteikumu punktiem tiktu informēti par vilku medīšanas kārtību un jau izmantoto vilku limita daļu;

nodrošināt Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) par medību uzraudzību atbildīgo darbinieku un medību tiesību lietotāju iepazīstināšanu ar Eiropas Padomes 1996.gada 9.decembra Regulas (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (turpmāk - Regula) 8.panta 1.punkta nosacījumu, ka šīs Regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus (tātad arī vilkus un lūšus) aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai bez tā saucamā CITĒS sertifikāta;

nodrošināt vienota parauga (pielikumā) akta aizpildīšanu par katru nomedīto vilku;

pamatojoties uz medību vadītāja sastādītu un iesniegtu aktu, izsniegt MKT (Meža kontroles teritorijas) sistēmā reģistrētu vilka medību atļauju medību produkcijas īpašniekam;

kopā ar katru vilka medību atļauju izsniegt trofejas īpašniekam Pieteikuma veidlapu CITĒS sertifikāta saņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē (pielikumā);

nodrošināt VMD Medību daļas informēšanu par nomedītajiem vilkiem vienas darba dienas laikā pēc vilka nomedīšanas;

par ikvienu vilku, kura bojā ejas cēlonis nav medīšana, vienas darba dienas laikā informēt VMD Medību daļu.

2. VMD Medību daļai nodrošināt, lai netiktu pārsniegts lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms valstī, un no brīža, kad līdz sākotnēji noteiktā lielākā pieļaujamā nomedīšanas skaita izpildei ir atlikuši desmit vilki, izvērtēt sākotnēji noteiktā nomedīšanas apjoma izpildes rezultātus un nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Vilku aizsardzības plānā noteiktos populācijas regulēšanas principus, sniegt priekšlikumus papildus vilku nomedīšanas apjoma noteikšanai Medību noteikumos paredzētajā termiņā.

Kontroli par rīkojuma izpildi uzdodu Meža resursu pārvaldības departamenta direktoram.

Ģenerāldirektors A.Krēsliņš


Ja vēlaties ievietot portālā savu rakstu, sūtiet to uz e-pasta adresi info@medniekiem.lv. Neaizmirstiet pievienot informatīvos materiālus. Raksts noformējams atbilstoši gramatikas noteikumiem un sūtāms rediģējamā formātā, piemēram doc, txt.

Nesen šo rakstu apskatīja
Laima slimība suņiem

Laima slimība suņiem

Pavasaris tuvojas straujiem soļiem un līdz ar to ir pamodies viens no lielākajiem draudiem mūsu mīluļiem- ērces. Vairāk par pašu ērces..

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Aplūkojam medībām veltītu muzeju Lietuvā, Mindūnos

Medību tradīcijas un kultūra ir sena. Katrai valstij tās ir individuālas, līdz ar ko – interesantas. Ja vēlaties paplašināt savu..

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

LVM izstrādātas vadlīnijas, kā veidot un uzturēt mednieku atpūtas vietas

Līdz ar jaunajiem būvnormatīviem AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nolemts ieviest kārtību saistībā ar mednieku atpūtas vietām uzņēmuma..

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

LVM un Aizsardzības ministrija vienojusies par militāro mācību organizēšanas principiem LVM platībās

Valsts aizsardzība ir valsts virsfunkcija. Tādēļ medniekiem nāksies rēķināties, ka viņu nomātās platības AS “Latvijas valsts meži”..

Jauns Huberts veikals Rīgā

Jauns Huberts veikals Rīgā

2018.gada 2. novembrī savas durvis vērs jaunais Huberts veikals Rīgā.