Šodien vārdadienu svin Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons, rītdien - Hermīne, Estere
toptitle

Forums

Tēmas nosaukums - Jautājums par ieročiem.

Informācija

Šajā diskusijā piedalās 19 lietotāji. Komentāru skaits 10. Pēdējais viedoklis 24.03.2009. 12:27

Aivars Lamba
Aivars Lamba
Pēdējo reizi manīts 2015-04-06 20:54
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
Atrašanās vieta: Ziemeļvidzeme.
Medību stāžs: 1989
Aprīkojums: ir
Suņi: ir
16.12.2008. 07:30
Robert,izlasi ļoti uzmanīgi likumu!(absolūti bez ironijas)
54. Valsts policijas iestāde saskaņā ar medību vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieka iesniegumu var atļaut attiecīgo ieroci izmantot medībās, sporta sacensībās vai treniņšaušanā arī citai iesniegumā norādītajai fiziskajai personai, kura saņēmusi atbilstošas kategorijas un lietojuma veida ieroča IEGĀDĀŠANĀS vai glabāšanas atļauju.
Resp.Tanī pašā mirklī,kolīdz esi saņēmis ieroča IEGĀDĀŠANĀS atļauju,Tev kāds ieroča īpašnieks ar uzrakstīto iesniegumu var atļaut attiecīgo(savu) ieroci izmantot medībās.(lai bez steigas var izdarīt sev pareizo izvēli)
Īsāk sakot,kamēr jums nav sava ieroča,jūs drīkstat izmantot cita ieroci, nokārtojot lietošanas atļauju.Kā rakstīts likumā-melns uz balta.Ja ir kādi citi likuma panti,vai grozījumi likumā,kas to liedz,lūdzu dodiet zināt!
Roberts Krallish
Roberts Krallish
Pēdējo reizi manīts 2013-10-25 20:16
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
Atrašanās vieta: Riga, Bergi
Medību stāžs: ar bisi no 1995.g
Aprīkojums: Iz12 ; Tikka t3
Medību trofejas: 4
16.12.2008. 21:55
Aivar, bet es tak taa arii rakstiiju- jaanokaarto attieciigaa ierocha papiiri.
Imants Voitins
Pēdējo reizi manīts 2016-03-02 16:31
Lietotāja statuss: Lietotājs
Medību trofejas: 3
17.12.2008. 11:05
Vienalga, bez ieroča īpašnieka kladbūtnes ar to ieroci medībās iet nevari, palasi arī MK noteikumus Nr.760 Medību noteikumi 16.p.; 17.p. un 30(prim).p.. Kāda jēga ir lietošanas atļaujai.16. Limitēto medījamo dzīvnieku medību, kā arī nelimitēto medījamo dzīvnieku dzinējmedību norisi dokumentē medību pārskatā. Arī individuāli medījot nelimitētos medījamos dzīvniekus, medību norisi dokumentē medību pārskatā, ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam.
(Grozīts ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.313)
17. Medību pārskats ir dokuments, kurā reģistrē visus medību dalībniekus un to nomedītos dzīvniekus. Medību pārskatā norāda medību sākuma laiku (brīdi, kad mednieki ieradušies savā medību teritorijā un parakstījušies medību pārskatā par šo noteikumu ievērošanu) un medību beigu laiku, kā arī medību pārtraukumus, ko nosaka medību vadītājs. Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam, medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru.
30.1 Aizliegts piedalīties medībās ar lietošanā dotu medību šaujamieroci, ja tā došana un saņemšana nav reģistrēta šo noteikumu 17.punktā noteiktajā kārtībā un ja ieroča īpašnieks nepiedalās šajās medībās.
Aivars Lamba
Aivars Lamba
Pēdējo reizi manīts 2015-04-06 20:54
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
Atrašanās vieta: Ziemeļvidzeme.
Medību stāžs: 1989
Aprīkojums: ir
Suņi: ir
17.12.2008. 12:57
Imant,tās ir divas dažādas lietas.Ja ir policijā izsniegta lietošanas atļauja,kā tas minēts MKnoteikumi nr159, 54.pantā,tad doties medībās vari bez īpašnieka klātbūtnes-85.pants.
Tevis minētā situācija ir MK not.159,pants101.9
Jānis Mednieks
Pēdējo reizi manīts 2013-09-13 15:52
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
17.12.2008. 15:03
Vīri, beidziet putroties termiņos un lietojiet likumos lietoto terminoloģiju. Ieroču aprite likumā ir nosaukti atļauju veidi: 8.pants. Ieroču atļauju izsniegšana
(1) Valsts policija fiziskajām personām izsniedz šādas ieroču iegādāšanās un glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas (ar derīguma termiņu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem):
1) atļaujas D, B vai C kategorijas sporta vai medību šaujamieroču, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanai;
2) atļaujas tādu B kategorijas īsstobra šaujamieroču glabāšanai vai nēsāšanai, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem.
Tātad ir divu veidu atļaujas : glabāšanas un nēsāšanas. Nav tādu terminu kā lietošanas atļauja vai ieroča atļaujas papīri. Ja lietosiet pareizos terminus, vieglāk būs lasīt un saprast likuma prasības un debatēt par tām.
Imant, MKnoteikumi nr159, 54.pants atļauj uz ieroča īpašnieka iesnieguma pamata iegūt medību šaujamieroča (turpmāk tekstā – ieroča) glabāšanas atļauju citai personai. Ja šī cita persona ir saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju, tad tai ir tiesības ar atbilstošas kategorijas medību ieroci (gludo vai vītņstobru), atkarībā no tā, kas ir rakstīts glabāšanas atļaujā, piedalīties ar šo ieroci medībās, treniņšaušanā, sporta sacensībās. Ja šī persona piedalās medībās, tātad tai ir jāievēro medību noteikumu 16. 17. un 301.punkts un MK Nr. 159 101.9. punkts. Tā arī būs tā rakstiskā atļauja, ar kuru īpašnieks atļauj lietot savu ieroci. Treniņšaušanā un sporta sacensībās tā kārtība ir cita, kura arī ir jāievēro (un kurā negribu iedziļināties). Gribēju pateikt to, ka 85.pants dot tiesības izmantot sev nepiederošu ieroci dažādās jomās, bet lietojot ieroci katrā atsevišķā jomā ir jāizpilda šīs jomas specifiskie noteikumi.
Tātad medībās persona nekādā gadījumā nedrīkst izmantot sev nepiederošu ieroci bez īpašnieka klātbūtnes un attiecīgi noformētas viņa piekrišanas.
Medību ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroci glabāt, pārvietot uz medību vietu, glabāšanas vietu, Iekšlietu ministrijas iestādi, ieroču remontdarbnīcu, treniņšaušanas, sporta sacensības vietu un lietot to medību laikā.
Atsevišķs jēdziens – lietošanas atļauja, nepastāv likumdošanā. Ja Jūs paskatīsieties savā glabāšanas atļaujā, tad redzēsiet aili „Lietojuma tiesības”, tur arī tiks izdarīta atzīme vai nu Jūs īpašnieks vai lietotājs.
Nēsāšanas atļauju izsniegt garstobra medību ierocim likumdošanā nav paredzēts.
Ir paredzēts variants, kad Jūs medību gludstobra ieroci reģistrējat kā pašaizsardzības vajadzībām, bet ne medībām, tad Jūs viņu nedrīkstat izmantot medībām, bet uz ieroča glabāšanas atļaujas pamata varat pārnesāt savā dzīves vietā vai reģistrētā īpašuma vietā pamatota apdraudējuma gadījumā ar noteikumu, ka šajās vietās Jūs esat nodrošinājis likumā paredzētos ieroča glabāšanas apstākļus.
Jānis Mednieks
Pēdējo reizi manīts 2013-09-13 15:52
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
17.12.2008. 15:40
Vēršu uzmanību uz to, ka ieroča glabāšanas atļauja personai var būt izsniegta tikai tādā gadījumā, ja šīs personas īpašumā ir ierocis.
Tātad, ja personai īpašumā nav ieroča un, loģiski arī glabāšanas atļaujas, tad šī persona saskaņā ar MK noteikumu Nr. 159 101.9. punktu nedrīkst lietot medībās citai personai piederošu ieroci.
Māris Inapšs
Māris Inapšs
Pēdējo reizi manīts 2013-12-31 15:49
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
Medību trofejas: 1
17.12.2008. 16:52
Tur jau tā lieta,ka nav divu veidu atļaujas!Glabāšanas atļauja jau Tev dod to iespēju viņu nēsāt,pārvietot..... un ttttt, Tātad nav atsevišķi nēsāšanas atļauja.Ja Tu esi Mednieks, tad paprasi lai kāds no kolektīva parāda, atsevišķi nēsāšanas atļauju?
Māris Lācis
Māris Lācis
Pēdējo reizi manīts 2016-01-05 16:39
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
17.12.2008. 17:48
vispār ir gan divu veidu atļaujas
Aivars Lamba
Aivars Lamba
Pēdējo reizi manīts 2015-04-06 20:54
Lietotāja statuss: Nopietnais vērotājs
Atrašanās vieta: Ziemeļvidzeme.
Medību stāžs: 1989
Aprīkojums: ir
Suņi: ir
17.12.2008. 17:52
Jāni,man tomēr šķiet,ka Tu sajauci kopā divas atsevišķas lietas. MK nr159,54p.dot tiesības citai personai saņemt policijā glabāšanas atļauju,kur ailē„Lietojuma tiesības”,(uz īpašnieka iesnieguma pamata)ir ieraksts "lietotājs",un var nebūt neviens ierocis īpašumā.Un "lietotājs" ar šo ieroci var doties medībās bez īpašnieka,uz viņu vairāk 101.9 pants neattiecās.Piemērs iz dzīves.Mēs ģimenē esam 3mednieki,mums katram īpašumā ir 2ieroči+4katram lietošanā(savstarpēji noformēts 54.panta kārtībā).Mēs 3mednieki katrs brīvi rīkojamies ar 6ieročiem.(medību pārskatā papildus nav jāreģistrējas)
101.9pants attiecās uz vienas dienas lietotājiem,tiem tad arī jāreģistrējas pārskatā.
emīls koāla
Pēdējo reizi manīts 2008-12-21 10:08
Lietotāja statuss: Vērotājs
17.12.2008. 18:06
a uz kombinēto arī vajag eksamenu ka uz vitnstobru