Šodien vārdadienu svin Ritvars, Oskars, Anvars, rītdien - Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
toptitle

Medību normatīvie akti

Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs

2011-03-03 23:40
Ministru kabineta noteikumi Nr.111

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 20.§)

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 30.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot Medību likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmēru, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtību un apmēru.

2. Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedījot medījamo dzīvnieku (neatkarīgi no medījamā dzīvnieka dzimuma un vecuma) vai izpostot medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, atlīdzināmi valstij.

3. Nelikumīgi nomedījot alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni vai rubeni, nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība atlīdzināma valstij.

4. Zaudējumus, kas radušies, nelikumīgi nomedījot medījamo dzīvnieku vai izpostot medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = Dmin × K, kur

Z – nodarītais zaudējumu apmērs vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība (latos);

Dmin – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (latos);

K – zaudējumu vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (1., 2. un 3.pielikums).

5. Ja limitētais medījamais dzīvnieks nelikumīgi nomedīts ārpus normatīvajos aktos noteiktā termiņa, zaudējumus par katru limitēto medījamo dzīvnieku atlīdzina divkāršā apmērā.

6. Ja limitētais medījamais dzīvnieks ievainots nelikumīgās medībās, zaudējumus par katru limitēto medījamo dzīvnieku atlīdzina 50 procentu apmērā.

7. Zaudējumus un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību atlīdzina saskaņā ar Valsts meža dienesta, Vides ministrijas vai Valsts policijas pilnvarotās amatpersonas sastādīto protokolu. Protokolā norāda zaudējumu apmēru un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības apmēru.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze


Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K) par nelikumīgi nomedītu medījamo dzīvnieku

Nr.
p.k.Medījamais dzīvnieksZaudējumu aprēķināšanas koeficients (K)1.Alnis, staltbriedis7,12.Lūsis53.Stirna, mežacūka4,34.Mednis, rubenis25.Āpsis, raķelis, meža cauna, akmens cauna, sesks, ondatra, pelēkais zaķis, baltais zaķis, sējas zoss, baltpieres zoss, Kanādas zoss0,56.Visu sugu medījamās pīles, mežirbe, fazāns, laucis, sloka, lauka balodis, mājas balodis0,2
Zemkopības ministrs M.Roze


Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K) par vienu izpostītu medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu
Nr.
p.k.Postījuma veidsZaudējumu aprēķināšanas koeficients (K)1.Bebra vai ondatras miga, āpša vai lapsas ala0,52.Putnu ligzdas iznīcināšana olu dēšanas un perēšanas periodā vai olu izņemšana:
2.1.medņa ligzda42.2.rubeņa ligzda1,52.3.visu sugu medījamo pīļu, lauča, mežirbes, slokas, lauka baloža ligzda0,5
Zemkopības ministrs M.Roze


Nelikumīgi iegūtas medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (K)


Nr.
p.k.Medījamais dzīvnieksNelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (K)1.Alnis32.Staltbriedis, mežacūka23.Stirna, mednis, rubenis1
Zemkopības ministrs M.Roze