Šodien vārdadienu svin Alma, Annemarija, rītdien - Mētra, Evelīna, Aurēlija
toptitle

Medību normatīvie akti

Noteikumi par medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjomiem

2007-08-25 01:13

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 413/417 (2324/2328) 17.11.2000


Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.398


Rīgā 2000.gada 14.novembrī (prot. Nr.54, 11.§)


Noteikumi par medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjomiem


Izdoti saskaņā ar Medību likuma 27.pantu


1. Šie noteikumi nosaka medību saimniecībai nodarīto zaudējumu (turpmāk - zaudējumi) atlīdzināšanas apjomus.


2. Zaudējumus, kas nodarīti, nelikumīgi medījot, iegūstot, turot nebrīvē, audzējot vai citādi izmantojot dzīvniekus (neatkarīgi no šo dzīvnieku dzimuma un vecuma), atlīdzina šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apjomā.


3. Zaudējumus, kas nodarīti, izpostot alas, migas vai ligzdas, atlīdzina šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā apjomā.


4. Ja zaudējumi nodarīti, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos medību termiņus, zaudējumus par vienu medījamo dzīvnieku atlīdzina divkāršā apjomā.


5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumus Nr.11 "Noteikumi par medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjomiem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 10.nr.).


Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ


Zemkopības ministrs A.Slakteris


Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 18.novembri


1.pielikums


Ministru kabineta


2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.398


Medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjoms par vienu medījamo dzīvnieku





























































Nr.p.k.



Medījamais dzīvnieks



Lati



1.



Alnis, briedis



500



2.



Stirna, mežacūka



300



3.



Lūsis, mednis



100



4.



Bebrs, rubenis, raķelis



50



5.



Āpsis, meža cauna, vāvere, ondatra,



 



 



pelēkais zaķis, baltais zaķis, sesks,



 



 



sējas zoss, baltpieres zoss



30



6.



Visu sugu medījamās pīles, laucis,



 



 



ūdensvistiņa, mērkaziņa, mežirbe,



 



 



sloka, lauku balodis, mājas balodis



15



Zemkopības ministrs A.Slakteris


2.pielikums


Ministru kabineta


2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.398


Medību saimniecībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apjoms par vienas alas, migas vai ligzdas izpostīšanu





























































Nr.p.k.



Ala, miga vai ligzda



Lati



1.



Bebra vai ondatras ala vai miga,



 



 



āpša ala, lapsas ala



30



2.



Putnu ligzdas (ligzdu iznīcināšana



 



 



vai bojāšana olu dēšanas un



 



 



perēšanas periodā vai olu izņemšana):



 



2.1.



medņa ligzda



300



2.2.



rubeņa ligzda



100



2.3.



visu sugu medījamo pīļu, lauča,



 



 



ūdensvistiņas, mērkaziņas,



 



 



mežirbes, slokas, lauku baloža ligzda



45



Zemkopības ministrs A.Slakteris