Šodien vārdadienu svin Vanda, Veneranda, Venija, rītdien - Agris, Agrita
toptitle

Medību normatīvie akti

Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību

2007-08-25 00:59

Ministru kabineta noteikumi Nr.110


Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 19.§)


Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību


Izdoti saskaņā ar Medību likuma 14.panta otro daļu


1. Noteikumi nosaka mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību.


2. Apmācību organizē:


2.1. komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras reģistrācijas apliecībā vai statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos;
2.2. nevalstiska organizācija, kuras statūtos paredzēta personu apmācība medību jautājumos;
2.3. profesionālās vidējās izglītības iestādes, koledžas, universitātes tipa augstskolas, kuru darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta personu apmācība medību jautājumos.


3. Juridiska persona, kura organizē apmācību (turpmāk – mācību organizētājs), ievieto sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Mācību organizētājs izstrādā apmācības programmu.
5. Apmācības ilgums zināšanu apguvei mednieka eksāmena kārtošanai – ne mazāk kā 40 stundas, bet apmācības ilgums zināšanu apguvei medību vadītāja eksāmena kārtošanai – ne mazāk kā 24 stundas.
6. Mācību organizētājs apmācības norisi dokumentē žurnālā. Žurnālā izdara atzīmes par mācību tēmām, stundu skaitu, pasniedzējiem un apmācības dalībniekiem.
7. Izdevumus, kas saistīti ar apmācību, sedz apmācības dalībnieks.
8. Mācību organizētājs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.
9. Pēc pilna apmācības kursa noklausīšanās mācību organizētājs apmācības dalībniekam izsniedz izziņu par apmācību (1.pielikums).
10. Apmācība ir obligāts priekšnosacījums, ja persona vēlas kārtot eksāmenu mednieka vai medību vadītāja apliecības saņemšanai, izņemot tās personas, kuras Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē vai Ogres meža tehnikumā ir sekmīgi nokārtojušas kursu medību saimniecībā. Eksāmenu pieņem mednieku eksaminācijas komisija.
11. Mednieka teorētisko zināšanu pārbaudes programmā ietver šādas tēmas:


11.1. medības regulējošie normatīvie akti;
11.2. medījamo dzīvnieku bioloģija;
11.3. medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi;
11.4. medību organizācija;
11.5. medību veidi un paņēmieni;
11.6. drošības prasības medībās;
11.7. medību šaujamieroči un munīcija, medību ieroču aprites kārtība un atļautie medību rīki;
11.8. medījuma pirmapstrāde;
11.9. medību ētika un tradīcijas;
11.10. medījamo dzīvnieku bīstamākās slimības;
11.11. medību suņi un to izmantošana medībās;
11.12. medību trofejas.


12. Mednieka praktisko iemaņu pārbaudes programmā ietver:


12.1. prasmju pārbaudi, šaujot pa kustīgu un stāvošu mērķi;
12.2. drošības prasību ievērošanu, šaujot pa kustīgu un stāvošu mērķi.


13. Medību vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudes programmā ietver šādas tēmas:


13.1. medības regulējošie normatīvie akti;
13.2. medību vadītāja tiesības un pienākumi;
13.3. medību organizācija un norise;
13.4. ar medībām saistītās dokumentācijas kārtošana;
13.5. medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošana un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi;
13.6. medījuma pirmapstrādes organizācija.


14. Persona, kas vēlas saņemt mednieka apliecību, atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai iesniedz iesniegumu Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā vai Valsts meža dienesta centrālajā aparātā, ja persona dzīvo Rīgā. Iesniegumam pievieno:


14.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;
14.2. divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
14.3. dokumenta kopiju par valsts nodevas samaksu mednieka apliecības saņemšanai;
14.4. ārstniecības iestādes atzinuma kopiju par personas vispārējo veselības stāvokli, sertificēta psihiatra atzinuma kopiju par personas psihiskās veselības stāvokli, izziņas kopiju no narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra;
14.5. apliecības kopiju par pirmās palīdzības kursu beigšanu vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu apmācības kursu šajā izglītības iestādē;
14.6. dokumenta kopiju, kas apliecina personas dzīvesvietas deklarēšanas (reģistrēšanas) faktu;
14.7. izziņas par apmācību kopiju.


15. Valsts meža dienesta valsts virsmežniecība pēc šo noteikumu 14.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa Valsts policijas iestādē atbilstoši attiecīgās personas deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai informāciju, vai uz personu nav attiecināmi Ieroču aprites likuma 20.panta 1., 4., 6., 7. un 9.punktā noteiktie ierobežojumi.
16. Persona, kas vēlas saņemt medību vadītāja apliecību, atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai iesniedz iesniegumu Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā vai Valsts meža dienesta centrālajā aparātā, ja persona dzīvo Rīgā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:


16.1. personu apliecinoša dokumenta kopiju;


16.2. divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
16.3. mednieka apliecības kopiju;
16.4. izziņas par apmācību kopiju.


17. Persona, kas vēlas saņemt mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību, iesniedzot dokumentu kopijas Valsts meža dienesta valsts virsmežniecībā vai Valsts meža dienesta centrālajā aparātā, uzrāda attiecīgo dokumentu oriģinālus.
18. Valsts meža dienests mednieka apliecību (2.pielikums) izsniedz personai, uz kuru neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi un kura nokārtojusi eksāmenu mednieka apliecības iegūšanai.
19. Valsts meža dienests medību vadītāja apliecību (3.pielikums) izsniedz personai, kura nokārtojusi eksāmenu medību vadītāja apliecības iegūšanai.
20. Valsts meža dienests mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību personai izsniedz 30 dienu laikā pēc attiecīgā eksāmena nokārtošanas.
21. Ja persona gada laikā pēc eksāmena nokārtošanas neizņem mednieka apliecību vai medību vadītāja apliecību, attiecīgo apliecību anulē.
22. Noteikumu 10.punkts, 14.7. un 16.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.


Ministru prezidents E.Repše


Zemkopības ministrs M.Roze


Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 6.martu